Календар новин

пн вт ср чт пт сб нд
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Онлайн-спостереження

ПЕРЕЛІК ЗАЯВ  ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТОК

 

 

з/п

Назва послуги

1

Видача архівної довідки/Завантажити файл/

2

Видача архівної копії/Завантажити файл/

3

Видача архівного витягу/Завантажити файл/

4

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї/Завантажити файл/

5

Видача Погодження на встановлення режиму роботи обєктів торгівлі, рестораннного господарства та сфери послуг на території м.Сміла/Завантажити файл/

6 Видача рішення про тимчасове влаштування дитини(дітей) до державного закладу на повне державне утримання/Завантажити файл/
7 Видача витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування/Завантажити файл/
8 Видача висновку про можливість бути усиновлювачами/Завантажити файл/
9 Видача рішення про встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною/Завантажити файл/
10 Видача висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність його інтересам дитини/Завантажити файл/
11 Видача висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьків батьківських прав/Завантажити файл/
12 Видача рішення про доцільність (недоцільність) повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику/Завантажити файл/
13 Видача рішення про утворення прийомної сім’ї/Завантажити файл/
14 Видача рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу/Завантажити файл/
15 Видача дозволу на відрахування неповнолітньої дитини з навчального закладу/Завантажити файл/
16 Видача дозволу родичам, знайомим на перебування в їх сім’ях під час канікул, у святкові та вихідні дні вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування/Завантажити файл/
17 Видача  направлення до дитячої установи для знайомства та встановлення контакту з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування/Завантажити файл/
18 Видача рішення щодо визначення місця проживання дитини/Завантажити файл/
19 Видача рішення про розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини з урахуванням висновку служби у справах дітей/Завантажити файл/
20

Видача висновку про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення та відповідність його інтересам дитини/Завантажити файл/

21 Видача рішення на встановлення опіки над нерухомим майном малолітньої чи неповнолітньої дитини/Завантажити файл/
22 Видача висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі/Завантажити файл/
23 Видача висновку про доцільність усиновлення  одним із подружжя дитини другого подружжя/Завантажити файл/
24 Видача рішення про надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності/Завантажити файл/
25 Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я , якщо цього не зробили батьки дитини/Завантажити файл/
26 Видача довідки про продовження терміну дії висновку про можливість бути усиновлювачами/Завантажити файл/
27 Видача висновку про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення та відповідність його інтересам дитини/Завантажити файл/
28 Видача висновку про доцільність (недоцільність) поновлення батьків у батьківських правах/Завантажити файл/
29

Видача дозволу на вчинення правочинів щодо майнових прав дитини (купівля, продаж, застава, дарування, обмін, поділ житлового будинку, квартири, видача письмових зобов’язань від імені дитини, перереєстрація автомобіля, продаж акцій, відмова від майнових прав тощо)/Завантажити файл/

30

Видача рішення щодо встановлення порядку зустрічей з дитиною того з батьків, хто проживає окремо від дитини/Завантажити файл/

31

Дозвіл(санітарний паспорот) на на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин ​/Завантажити файл/

32 Дозвіл(санітарного паспорота) на роботи на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин /Завантажити файл/

33

Дозвіл оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів  тваринного походження /Завантажити файл/

34

Вклейка фотокартки до паспорта /Завантажити файл/

35

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. /Завантажити файл/

36

Видача погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу/Завантажити файл/

37

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні/Завантажити файл/

38

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки/Завантажити файл/

 

39

ДЕКЛАРАЦІЯ про утворення відходів у 20__ році/Завантажити файл/

40

Видача примiрника рiшення мiскоiїради про передачу земельноi дiлянки у власнiст або користування/Завантажити файл/

41

 

Надання будiвелного паспорта забудови земелноi дiлянки/Завантажити файл/

42

 

Надання дозволу на розмiщення зовнiшноi реклами/Завантажити файл/
43

Надання дозволу на складання технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановлення(вiдновлення)меж земелноi дiлянки в натурi(на мiсцевостi)(2)/Завантажити файл/

44

Надання_дозволу на складання технiчноi документацii iз землеустрою щодо подiлу земелноi дiлянки/Завантажити файл/

45

 

Надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земелноi дiлянки/Завантажити файл/

46

 

Надання паспорта привязки на розмiщення тимчасовоi_споруди/Завантажити файл/

47

Надання рiшення про безоплатну передачу земелноi дiлянки у власнiст_/Завантажити файл/
48

Надання рiшення про внесення змiн у рiшення мiскоi ради в частинi продовження строку дii дозволу на розробку документацii iз землеустрою/Завантажити файл/

49

 

Надання рiшення щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки земелноi дiлянки/Завантажити файл/

50

 

Надання рiшення пронадання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земел ноi дiлянки/Завантажити файл/

51

 

Надання рiшення пронадання земелноi дiлянки в постiйне користування/Завантажити файл/

52

 

Надання рiшення про передачу земелноi дiлянки в оренду/Завантажити файл/

53

 

Надання рiшення про погодження мiсця розмiщення тимчасових споруд/Завантажити файл/

54

 

Надання рiшення про поновлення договору оренди землi/Завантажити файл/

55

 

Надання рiшення про припинення договору оренди землi/Завантажити файл/

56

 

Надання та змiна адресноi нумерацii обeктам нерухомостi/Завантажити файл/

57

 

Пiдготовка та укладення Договору про пайову участ  у розвитку iнфраструктури мiста Смiла/Завантажити файл/

58

 

Погодження проекту землеустрою щодо вiдведення земелноi дiлянки/Завантажити файл/

59

 

Продаж земелноi дiлянки комуналноi власності/Завантажити файл/
60

Бронювання житлових примiщень /Завантажити файл/

61

Взяття на облiк громадян, якi потребуют полiпшення житлових умов/Завантажити файл/

62

Взяття  на соцiалнийи квартирний облiк осiб, якi користуются правом на соцiалне житло/Завантажити файл/

63

Видача дублiката свiдоцтва про право власностi на квартиру(будинок),жилi примiщення у гуртожитку, кiмнату в комуналнiй квартирi/Завантажити файл/

64 Виключення жилого примiщення iз числа службових/Завантажити файл/
65

Довiдка про перебування на  квартирному облiку або iншого документа, що пiдтверджуe необхiднiст полiпшення житлових умов/Завантажити файл/

66

Дозвiл на приватизацiю жилих примiщен у гуртожитках/Завантажити файл/

67 Дозвiл на приватизацiю квартири/Завантажити файл/
68

Надання дозволу на переоформлення договору найму жилого примiщення в будинках державного i громадского житловогофонду/Завантажити файл/

69

Надання житла громадянам,якi потребуют полiпшення житлових умов, з комуналного житлового фонду/Завантажити файл/

70

Надання статусу службового житловому примiщенню,розподiл його та видача ордера/Завантажити файл/

71 Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельногї ділянки/Завантажити файл/
72 Зняття з реєстрації з місця проживання/Завантажити файл/
73 Реєстрація місця проживання/Завантажити файл/
74 Реєстрація місця перебування/Завантажити файл/
75 Видача довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл./Завантажити файл/
76 Державна реeстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу/Завантажити файл/
77

Державна реeстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу пiдприeмця, якi мiстяться в Eдиному державному реeстрi юридичних осiб т фiзичних осiб пiдприeмцiв/Завантажити файл/

78 Державна реeстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну-особу пiдприeмця/Завантажити файл/
79 Державна реeстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстит ся в Eдиному державному реeстр, у тому числi змiн до установчих документiв юридичноi особи/Завантажити файл/
80 Державна реeстрацiя припинення пiдприeмницькоi дiяльностi фiзичною особою пiдприeмцем за ii рiшенням/Завантажити файл/
81 Державна реeстрацiя припинення юридичноi особи шляхом ii лiквiдацii/Завантажити файл/
82 Державна реeстрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi особи/Завантажити файл/
83 Державна реeстрацiя створення юридичноi особи/Завантажити файл/
84 Державна реeстрацiя фiзичноi особи - пiдприeмця/Завантажити файл/
85 Запит про надання витягу з Eдиного державного реeстру юридичних осiб, фiзичних осiб  пiдприeмцiв та громадських формувань/Завантажити файл/
Файл: 

Реєстрація на сайті

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог "Положення про електронні петиції".

Ознайомитися з Положенням про електронні петиції можна в розділі "Нормативні документи / Інші нормативні документи"

В разі порушення вимог цього Положення, Ваш голос не буде врахований.

Газета Сміла

 

 

ТЕЛЕРАДІОМОВНА СТУДІЯ "ТЯСМИН”

                   

 

Картинки по запросу СУБСИДІЇ