Календар новин

пн вт ср чт пт сб нд
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Онлайн-спостереження

Портал адміністративних послуг

19.11.2018 | 14:43

Надавачем соціальних послуг в м. Сміла являється територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який входить до складу УПСЗН ВК Смілянської міської ради  на правах структурного підрозділу.

Територіальний центр функціонує для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги.

На обліку у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебуває 1523 одиноких та одиноко проживаючих громадяни, з них 1451 особа похилого віку та 298 інвалідів, які отримують весь спектр послуг, необхідних для підтримання достойного рівня життя. При територіальному центрі функціонують два відділення: відділення соціальної допомоги вдома, яке обслуговує 263 особи; відділення денного перебування, яке обслуговує 1260 осіб.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у м. Сміла наказом директора від 28.08.2018 р. № 7 - АГТ «Про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг » було:

- призначено фахівця із соціальної роботи Пушкаренко К.О. відповідальною за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг на постійній основі та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз;

- організовано і проведено у період з серпня по жовтень 2018 року внутрішню оцінку якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- згідно плану роботи  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома та у відділенні денного перебування;

- згідно наказу затверджена комісія з оцінки якості соціальних послуг, до складу якої входять: директор територіального центру Лисенко О.В., заступник директора Безпалова Н.В., завідувач відділення денного перебування Лисенко Т.О., заступник завідувача відділення соціальної допомоги вдома Самборська О.С., фахівець із соціальної роботи Пушкаренко К.О., соціальний працівник Каражбей Л.В., отримувач соціальних послуг Кулак Н.Л.;

- за результатами внутрішньої оцінки проведено засідання членів комісії.

 В ході організації та проведення внутрішньої оцінки якості обслуговування суттєвих труднощів не виникало. При опитуванні отримувачів соціальних послуг  основною проблемою підопічних виявлено: недовіра до нинішньої влади, низький рівень життя населення. Єдиною суттєвою допомогою з боку держави вважають соціальний захист населення.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради використовував такі методи внутрішньої оцінки якості соціальних послуг:

Ø опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги догляду вдома та/або їх законних представників, опитування /анкетування відвідувачів відділення денного перебування;

Ø спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома та послуги соціальної адаптації;

Ø вивчення документації.

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 126 отримувачів соціальної послуги догляду вдома; у відділенні денного перебування взяло участь                    148 отримувачів послуги соціальної адаптації.

Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Збір інформації проводили члени комісії з внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг методом опитування та анкетування.

Результат проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг висвітлена в таблицях.

Шкала оцінки якісних показників соціальних послуг,

які передбачено державним стандартом соціальної адаптації за 2018 рік.

п/п

Показ

ник

Критерій

Констатація

Охоплення

Статус

1

Адресність та індивідуальний підхід

Наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

Карта оцінювання

100 %

добре

Наявність індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;

Індивідуальний план складається за відповідною формою у двох екземплярах й узгоджується з отримувачем послуги

100 %

добре

Забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації (за потреби);

Індивідуальний план переглядається 1 раз на пів року, якщо виникає потреба індивідуальний план переглядається миттєво.

100 %

добре

2

Результативність

Рівень задоволеності соціальною послугою соціальної адаптації (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

 

Отримувачі задоволені соціальною послугою соціальної адаптації

96 %

добре

Покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга соціальної адаптації не надавалась;

 

Схвальні відгуки отримувачів соціальної послуги

95 %

добре

Вирішення проблемних питань отримувача соціальної послуги.

 

Проблемні питання вирішуються миттєво.

100 %

добре

3

Своєчасність

Наявність підготовленого індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації у встановлений строк

Індивідуальні плани підготовленні у встановлений строк.

100 %

добре

Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

Строки надання послуги в договорі визначено, терміни надання соціальної послуги дотримуються.

100 %

добре

4

Доступність та відкритість

Поінформованість отримувача про соціальні послуги, умови та порядок їх отримування

Особи похилого віку, які отримують соціальні послуги, не достатньо проінформовані щодо надання соціальної послуги соціальної адаптації.

94 %

добре

Наявність можливостей отримування необхідних документів для призначення соціальної послуги

Всі необхідні документи для отримування соціальної послуги соціальної адаптації в наявності.

100 %

добре

5

Повага до гідності отримувача  соціальної послуги

Забезпечення ввічливого і гуманного ставлення з боку працівників відділення

Працівники відділення дотримуються ввічливого та гуманного ставлення

 

100 %

добре

Дотримування професійних та етичних норм і принципів у роботі з отримувачем соціальної послуги

Порушень принципів професійних та етичних норм не виявлено

 

100 %

добре

Дотримання принципу конфіденційності

Принцип конфіденційності дотримується

96 %

добре

6

Професійність

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства

100 %

добре

Наявні затверджені посадові інструкції;

Посадові інструкції розроблені та затверджені

100 %

добре

Розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

Атестація соціальних працівників та фахівців проводиться не частіше одного разу на три роки

100 %

добре

Наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;

 

Відповідні документи знаходяться в особових справах працівників.

100 %

добре

Наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів;

Медичні огляди проводяться щорічно

100 %

добре

Наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги догляду вдома.

М’який та твердий інвентар в наявності.

Транспорт для надання соціальних послуг в наявності.

100 %

добре

Шкала оцінки кількісних показників,

які передбачені державним стандартом догляду вдома за 2018 рік

№ п/п

Показник

Констатація

Відсотковий еквівалент

Статус

1

Кількість скарг та результати їх огляду;

Скарги отримані по телефону фіксуються, в журналі реєстрації скарг та пропозицій.

Скарги вирішуються миттєво.

0,8 %

добре

2

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

Осіб, які підвищували кваліфікацію немає

0 %

Незадо-

вільно

3.

Частка працівників, які  пройшли атестацію (%);

Працівники проходять атестацію згідно графіку.

100 %

добре

 

         Внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляд вдома в цілому :

- узагальнений статус „добре”;

- рекомендація по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу „продовжити роботу суб’єкту”.

Шкала оцінки якісних показників соціальних послуг,

які передбачено державним стандартом соціальної адаптації за 2018 рік.

 

п/п

Показник

Критерій

Констатація

Охоплення

Статус

1

Адресність та індивідуальний підхід

Наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

Карта оцінювання

100 %

добре

Наявність індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;

Індивідуальний план складається за відповідною формою у двох екземплярах й узгоджується з отримувачем послуги

100 %

добре

Забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації (за потреби);

Індивідуальний план переглядається 1 раз на пів року, якщо виникає потреба індивідуальний план переглядається миттєво.

100 %

добре

2

Результативність

Рівень задоволеності соціальною послугою соціальної адаптації (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

 

Отримувачі задоволені соціальною послугою соціальної адаптації

96 %

добре

Покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга соціальної адаптації не надавалась;

Схвальні відгуки отримувачів соціальної послуги

95 %

добре

Вирішення проблемних питань отримувача соціальної послуги.

Проблемні питання вирішуються миттєво.

100 %

добре

3

Своєчасність

Наявність підготовленого індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації у встановлений строк

Індивідуальні плани підготовленні у встановлений строк.

100 %

добре

Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

Строки надання послуги в договорі визначено, терміни надання соціальної послуги дотримуються.

100 %

добре

4

Доступність та відкритість

Поінформованість отримувача про соціальні послуги, умови та порядок їх отримування

Особи похилого віку, які отримують соціальні послуги, не достатньо проінформовані щодо надання соціальної послуги соціальної адаптації.

94 %

добре

Наявність можливостей отримування необхідних документів для призначення соціальної послуги

Всі необхідні документи для отримування соціальної послуги соціальної адаптації в наявності.

100 %

добре

5

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Забезпечення ввічливого і гуманного ставлення з боку працівників відділення

Працівники відділення дотримуються ввічливого та гуманного ставлення

100 %

добре

Дотримування професійних та етичних норм і принципів у роботі з отримувачем соціальної послуги

Порушень принципів професійних та етичних норм не виявлено

100 %

добре

Дотримання принципу конфіденційності

Принцип конфіденційності дотримується

96 %

добре

6

Професійність

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства

100 %

добре

Наявні затверджені посадові інструкції;

Посадові інструкції розроблені та затверджені

100 %

добре

Розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

Атестація соціальних працівників та фахівців проводиться не частіше одного разу на три роки

100 %

добре

Наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;

Відповідні документи знаходяться в особових справах працівників.

100 %

добре

Наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів;

Медичні огляди проводяться щорічно

100 %

добре

Наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги догляду вдома.

М’який та твердий інвентар в наявності.

Транспорт для надання соціальних послуг в наявності.

100 %

добре

        

Шкала оцінки кількісних показників,

які передбачені державним стандартом соціальної адаптації за 2018 рік

 

№ п/п

Показник

Констатація

Відсотко-

вий еквівалент

Статус

1

Кількість скарг та результати їх огляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

Скарги не було зафіксовано. У журналі скарг і пропозицій зазначені схвальні відгуки і подяки.

0 %

добре

2

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

Осіб, які підвищували кваліфікацію немає

0 %

незадовільно

3.

Частка працівників, які  пройшли атестацію (%);

Працівники пройшли атестацію згідно графіку.

100 %

добре

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації в цілому:

- узагальнений статус „добре”;

- рекомендація по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу „продовжити роботу суб’єкту”.

Висновок: Незважаючи на узагальнений статус „добре” по обох відділеннях, територіальним центром планується ряд заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, удосконалення процесу обслуговування і підвищення якості соціальних послуг.

Перш за все необхідно:

  • активізувати роботу щодо інформування мешканців міста про соціальні послуги, які надає територіальний центр;
  • забезпечити посилене інформування підопічних про Університет ІІІ віку;
  • налагодити співпрацю з приватними підприємцями та підприємствами міста, релігійними конфесіями, благодійними фондами у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;
  • продовжити оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;
  • забезпечити проведення бесід та тренінгів з соціальними робітниками з питань професійного вигорання;
  • продовжувати дотримуватись вимог  показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Держаних стандартах.

Директор територіального центру

О.В. Лисенко

 

 

 

Реєстрація на сайті

Громадський бюджет

 

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог "Положення про електронні петиції".

Ознайомитися з Положенням про електронні петиції можна в розділі "Нормативні документи / Інші нормативні документи"

В разі порушення вимог цього Положення, Ваш голос не буде врахований.

Газета Сміла

 

 

FM радіо "ТЯСМИН” 106.4

Профіль у соціальній мережі

Картинки по запросу СУБСИДІЇ

КЕС

 

ОБЮ