Закрити

  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ  - ЄМК КП "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СМІЛА"

      1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс комунального підприємства «Готельний комплекс «Сміла».

Місцезнаходження: м. Сміла, вул. Соборна, 91.

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 32480477

Розмір статутного капіталу підприємства  (зареєстрований) - 220000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників: 9,75особа.

Основний вид діяльності:

1)55.10 Діяльність готелів і подібних закладів тимчасового розміщення

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за попередні  три роки (2019-2021 рр.) та на останню звітну дату 31.03.2022:

2019 рік - 1100,8 тис грн;

2020 рік - 769,0 тис грн;

2021 рік - 1464,3 тис грн;

за 3 місяці 2022 року (станом на 31.03.2022) -  308,5 тис грн,

в тому числі експортної – _0,0_тис грн.

Основна номенклатура  продукції:

кількість днів проживання _,  в тому числі експортної: ___0__.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) тис грн:

Період

Загальний дохід

Дохід за основним видом діяльності

2019 р.

1100,8

780,8

2020 р.

769,0

370,8

2021 р.

1464,3

881,7

31.03.2022

308,5

183,8

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2019

2020

2021

31.03.2021

1.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн.

1100,8

769,0

1464,3

308,5

1.1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

780,8

370,8

881,7

183,8

1.2

Інші операційні доходи

тис. грн.

300,0

398,2

573,0

124,7

1.3

Інші фінансові доходи

тис. грн.

 

 

 

 

1.4.

Інші доходи

тис. грн.

20

 

9,6

 

2.

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн.

1100,8

1001,6

1392,3

344,8

2.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

1098,6

834,9

1178,7

238,6

2.2

Адміністративні витрати

тис. грн.

 

 

 

 

2.3

Витрати на збут

тис. грн.

 

 

 

 

2.4

Інші операційні витрати

тис. грн.

110,1

204,1

213,6

106,2

2.5

Інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

2.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн.

0,4

 

 

 

3

Чистий прибуток (збиток) +,-

тис. грн.

1,8

-232,6

72,0

-36,3

4.

Середня кількість всіх працівників

чол.

9

8,3

9

9,75

5.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн.

562,6

537,4

727,8

193,0

6.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

5209,3

6230,49

6739,89

6598,0

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.03.2022 становить 419,6 тис грн.

 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: відсутні

 

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа

(м кв.)

Реєстр-ційний номер

Функціо-нальне викори-стання

Підстава виник-нення права власності

Форма власності

та власник

готель «Сміла»

м. Сміла, вул. Соборна, 91

3240,7

27408471105

нежитлове приміщення готель

свідоцтво про право власності, серія та номер: ЯЯЯ647763

комунальна

Територіальна громада міста Сміла

Об’єкт приватизації – єдиний майновий комплекс комунального підприємства, будівля готелю «Сміла» з літнім майданчиком, площею 3 240 70 кв.м заснована у 2003 році. Будівля готелю розташована  в центральній частині міста в зоні розміщення громадських центрів. Мікрорайон, в якому знаходиться об’єкт має високорозвинену соціальну інфраструктуру, представлену житловою та комерційною нерухомістю, транспортними магістралями. Навколо об’єкту знаходяться асфальтовані під’їзні дороги, тротуари, зелені насадження. Будівля, яка входить до складу єдиного майнового комплексу,  має декількох власників.

Фізичний стан об’єкта: фундамент – бетонні блоки. Стіни, перегородки  – цегляні, облицьовані плиткою. Перекриття - залізобетонні. Підлога - цементна, оздоблена лінолеумом. Дверні отвори  - металеві, дерев’яні. Віконні отвори - дерев’яні. Дах, покрівля - азбестоцементні листи (реконструкція 2012 року). Внутрішнє облаштування - фарба, шпалери. Електричні та санітарні пристрої – електромережа, водопостачання, каналізація.

 

Відомості про земельні ділянки:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки, га

Кадастровий номер земельної ділянки*

 

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності ,

підстава на право користування земельною ділянкою,  інформація про обтяження

 
 

Земельна ділянка

м. Сміла,

вул. Тельмана

0,0487

7110500000:02:003:0390

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

комунальна

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №340087, обтяження відсутні

 

Будівля готелю розташована в центральній частині міста в зоні розміщення громадських центрів. Територія має планувальне обмеження в зоні регулювання забудови (висота нових або реконструйованих будівель і споруд до 9 м). У разі наміру змінити функцію будівлі готелю необхідно враховувати відповідні обмеження, встановлені планом зонування міста, а саме:

Переважні види використання:  будинки для органів управління; будинки для громадських організацій; будинки інформаційних центрів; будинки для науково-дослідних інститутів (за винятком значних спеціальних споруд); будинки для проектних та конструкторських організацій; будинки для кредитування, страхування та комерційного призначення, банки і банківські сховища; відділення зв’язку (пошта, телеграф, телефонні станції, об’єкти радіомовлення та телебачення); будинки для архівів; багатофункціональні будинки та комплекси, що включають приміщення різного призначення.

Земельна ділянка площею 0,2115 га під будівлею готелю перебувала в постійному користуванні КП «Готельний комплекс «Сміла», право на яку припинено рішенням міської ради 30.08.2012 № 25-25/VІ. Земельну ділянку зараховано в землі запасу, державний акт на право постійного користування анульовано. Вирішення питання оформлення права користування земельною ділянкою необхідно буде вирішувати усім власникам будівлі спільно.

Крім того в постійному користуванні КП «Готельний комплекс «Сміла» перебуває земельна ділянка площею 0,0487 га, кадастровий номер 7110500000:02:003:0390 під автостоянкою, право на яку потребує переоформлення новим  власником.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Готельний комплекс «Сміла»:  20701, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 91. Код ЄДРПОУ 32480477

 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2022 року:


з/п

Орендар

Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди

Реквізити договору оренди та термін його дії

Орендна плата за місяць без ПДВ (грн.)

1

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2,00

банкомат

№ 58/02-10 до 31.07.2022

386,75

2

АТ «Ощадбанк

2,00

банкомат

№ 20/02-10 до 29.02.2024

402,93

3

АТ «УКРСИББАНК»

2,00

банкомат

№ 57/02-10 до 31.10.2024

499,65

4

ТОВ «БІКО – ГРУПА»

29,10

офіс

№ 19/02-10 до 11.03.2024

4 639,21

5

ФОП Волошин

15,30

офіс

№ 12/02-10 до 16.12.2025

1 185,60

6

ФОП Шестак

7,00

магазин

№ 3/02-10 до 31.12.2022

1 102,00

7

ФОП Шестак

12,50

офіс

№ 60/02-10 до 31.11.2024

1 220,81

8

ПТ «Черкаська позика»

13,60

ломбард

№ 4/02-10 до 28.02.2026

2 212,59

9

ПП «Тріан-Сервіс»

28,20

офіс

№ 54/02-10 до 31.10.2026

1 877,66

10

СМО ветеранів України

55,60

офіс

№ 40/02-10 до 31.04.2024

814,90

11

КП "МІФК"

13,20

офіс

№ 45/02-10 до 31.10.2022

0,00

12

Смілянська міська профспілкова організація працівників ЖКГ

13,00

офіс

№ 39/02-10 до 31.07.2022

0,00

13

ТОВ «Теодоліт»

36,30

офіс

№ 37 до 31.05.2023

2 064,91

14

ФОП Марущак

15,90

офіс

№ 23/02-10 до 30.045.2022

1 590,57

15

СМЦСССМ

99,10

офіс

№ 28/02-10 до 31.05.2023

0,00

16

ФОП Черничко

120,00

кафе

№ 20/02-10 до 31.12.2022

3 205,32

17

ФОП Ульянкіна

487,00

стоянка

№ 32/02-10 до 31.05.2023

2 737,04

 

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону:

Аукціон в електронній формі буде проведено 30.06.2022

час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійні внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонується для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом  покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:

- аукціону з умовами: - 13 941 314,16 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни: 6 970 657,08 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 970 657,08 грн.

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ )для:

- аукціону з умовами - 1 394 131,42 грн

- аукціону із зниженням стартової ціни - 697 065,71 грн.;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 697 065,71 грн.

Розмір реєстраційного внеску (без ПДВ )

- (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 1300.00 грн., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:

-  покупець протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу зобов’язаний відшкодувати витрати Продавця, пов’язані з виготовленням оцінки об’єкта приватизації в сумі 15000,0 грн (п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) шляхом безготівково перерахування власних коштів на рахунок Продавця:  №UA818201720344240008000036462 банк одержувач: Державна казначейська служба України, МФО 820172, одержувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 22799133;

  • самостійно несе витрати з нотаріального посвідчення правочину з продажу об’єкта приватизації;
  • збереження основного виду діяльності підприємства протягом одного року;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
  • впродовж 3 місяців з дати набуття права власності на об’єкт приватизації здійснити заходи для оформлення права користування земельними ділянками, в т.ч. під будівлею, що входить до складу єдиного майнового комплексу.

Додаткова інформація.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

для перерахування реєстраційного внеску:

на рахунок р/р UA488999980314050544000023753, банк: Казначейство України (ел.адмін.податок), МФО 899998,  призначення платежу: реєстраційний внесок за об’єкт приватизації (назва, адреса), одержувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради, код ЄДРПОУ 22799133;

для перерахування гарантійного внеску:

на рахунок  Управління економічного розвитку ВК СМР, код: 22799133, р/р UA778201720355569011000036462, банк: Держказначейська служба України, м.Київ, МФО 820172,

Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора державне підприємство «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та на який є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з яким адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets- prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.

Контактна особа: Матвєєнко Лариса В’ячеславівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягає внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114  Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені органом приватизації наказом від 01.06.2022 № 25/05-10.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2021-10-28-000001-1

Період між аукціонами:

- аукціон з умовами та аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни та аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів.

Крок аукціону для:

- аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;

- аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

- на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації, кількість кроків – 1.

- аукціони проводяться в електронній торговій системі  «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, що мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

В.о.начальника  управління                                                        Лариса МАТВЄЄНКО 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

__.__.2023 о ___.___ - _________

 

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР