Закрити
14.06.2017 | 12:21

1. Загальні положення.

1.1. Рада квартальних комітетів міста є органом, створеним міською радою з метою координації дій квартальних комітетів на території міста Сміли, сприяння у виконанні ними власних та делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення».

1.2. Рада квартальних комітетів міста у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

 

2. Порядок створення.

2.1. Рада квартальних комітетів міста створюється рішенням міської ради, яка визначає її кількісний та персональний склад за поданням секретаря міської ради.

2.2. Добір кандидатур до складу ради проводиться секретарем міської ради на підставі вивчення думки жителів мікрорайонів, активу квартальних комітетів міста та депутатів міської ради.

2.3. Рада квартальних комітетів міста є юридичною особою, має розрахунковий рахунок в установах банку, є неприбутковою організацією.

2.4. Рада квартальних комітетів міста підлягає державній реєстрації.

2.5. Юридична адреса ради квартальних комітетів міста – м. Сміла, вул. Леніна, 37.

 

3. Завдання ради квартальних комітетів міста.

3.1. Координує роботу квартальних комітетів міста.

3.2. Сприяє виконанню рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території квартальних комітетів міста.

3.3. Надає методичну та практичну допомогу квартальним комітетам міста щодо питань їх діяльності.

3.4. Аналізує та узагальнює стан роботи квартальних комітетів міста, готує і вносить на розгляд міської ради, виконавчого комітету пропозиції щодо покращення їх роботи.

3.5. Вивчає позитивний досвід роботи органів самоорганізації населення як міста, так і інших міст та населених пунктів України. Сприяє впровадженню позитивного досвіду в роботу квартальних комітетів міста.

3.6. Сприяє підготовці та проведенню звітів і виборів квартальних комітетів міста відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення».

 

4. Делеговані повноваження раді та головам квартальних комітетів

4.1. В галузі  економіки,  фінансів, управління комунальним  майном:

4.1.1. Розробка та внесення на пропозицій до програми  соціально-економічного розвитку міста,  окремих  міських цільових програм та організація їх реалізації.

4.1.2.  Участь у розробці проекту міського бюджету.

4.1.3. Формування пропозицій, розробка та сприяння у реалізації інвестиційних програм та проектів, що здійснюються  на території квартальних комітетів міста.

4.2.  В галузі благоустрою міста:

4.2.1. Проведення робіт щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об`єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

4.2.2. Здійснення допомоги та контролю в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою за прибиранням територій, озелененням, вивозом  твердих побутових відходів.

4.2.3. Організація допомоги щодо здійснення контролю за належним санітарним станом територій, прилеглих до приватних домоволодінь.

4.3. В галузі споживчого ринку та послуг:

4.3.1. Внесення пропозицій міській раді та міському голові щодо розміщення та графіка роботи закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення на території квартальних комітетів міста.

4.3.2. Здійснення заходів щодо захисту прав споживачів – мешканців території квартальних комітетів міста.

4.4.  В галузі транспортузв’язку та безпеки руху:

4.4.1. Внесення пропозицій міській раді та міському голові щодо:

- організації  нових маршрутів  та графіку руху;

- розміщення  автобусних  зупинок;

4.5.В галузі соціального захисту населення, молодіжної, сімейної політики, праці  та зайнятості:

4.5.1. Участь в розвитку та забезпеченні функціонування  системи адресної  соціальної допомоги пільговим та малозабезпеченим категоріям  населення, організація та здійснення  окремих соціальних програм на території квартальних комітетів міста.

4.5.2. Координація дій з реалізації державних, міських програм соціального захисту сімей, дітей-сиріт,  підлітків та молоді.

4.5.3. Внесення пропозицій міській раді, виконавчому комітету щодо організації заходів з реалізації  молодіжної та сімейної політики і їх фінансування.

4.5.4. Координація роботи щодо попередження правопорушень неповнолітніх.

4.5.5. Надання допомоги у реалізації програм та здійснення контролю за їх виконанням в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою, щодо реабілітації інвалідів, що проживають на території квартальних комітетів міста.

4.5.6. Видача довідок на проживання і реєстрацію, щодо складу сім’ї та розміру платежів за житлово-комунальні послуги, щодо наявності у будинку пічного опалення, щодо проживання та знаходження на утриманні померлого членів сім’ї, щодо вступу в управління і володіння спадковим майном, щодо сімейного стану призовника.

4.5.7. Складання актів щодо :

догляду та поховання за свій рахунок;

проживання та знаходження на утриманні;

свідчення фактичного проживання громадянина за адресою без реєстрації;

фактичного проживання громадянина в минулому без реєстрації при відсутності запису в будинковій книзі чи відсутності будинкової книги;

фактичного проживання дитини з матір’ю чи батьком, якщо вони зареєстровані за різними адресами;

факту поховання померлого за рахунок його родича чи іншої особи.

4.5.8. Видача характеристик мешканцям, що проживають на території квартальних комітетів міста.

4.6.  В галузі освітиохорони  здоров’я,  культури  та  спорту:

4.6.1. Сприяння проведенню фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, утриманню спортивних майданчиків.

4.6.2. Участь в розробці та реалізації перспективних планів системи освіти, охорони здоров’я, культури  та спорту на території квартальних комітетів міста, координація їх реалізації.

4.6.3. Сприяння запровадженню системи сімейної медицини та медичного обслуговування.

4.7. В сфері взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування:

4.7.1. Організація спільної роботи  щодо охорони громадського порядку. Сприяння роботі дільничних інспекторів міліції.

4.7.2. Сприяння міській раді та її виконавчому комітету у здійсненні  власних та делегованих  їм повноважень,  виконання рішень міської ради та інших нормативних правових документів.

4.8.  В  сфері роботи з населеннямгромадськими   організаціями, засобами   масової   інформації:

4.8.1. Здійснення взаємодії з громадськими об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, сприяння розвитку громадської ініціативи, підтримання  місцевих  традицій, звичаїв, свят.

4.8.2. Інформування населення через засоби масової інформації про проблеми соціально-економічного розвитку квартальних комітетів міста.

4.8.3. Ведення  особистого  прийому  громадян,  розгляд  заяв, скарг, колективних  звернень.

4.8.4. Проведення серед населення міста, безпосередньо та через засоби масової інформації, роз’яснювальної роботи щодо виконання правил благоустрою міста.

4.8.5. Інформування громадян про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, в разі потреби організація обговорення проектів їх рішень з найважливіших питань.

 

5. Форми роботи та керівництво.

5.1. Основною формою роботи є засідання, які збираються її головою по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

5.2. Очолює раду її голова, який призначається міською радою за поданням секретаря міської ради. Голова ради квартальних комітетів міста є членом виконавчого комітету  міської ради.

5.3. Голова ради організовує роботу цього органу, скликає і проводить його засідання, організовує виконання рішень ради, представляє цей орган у відносинах з фізичними та юридичними особами.

5.4. У разі відсутності голови, або неможливості виконання ним своїх обов`язків з інших причин, його повноваження виконує заступник.

5.5.  Рада на своїх засіданнях приймає рішення, які носять рекомендаційний характер. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради і підписуються головою ради або його заступником, що головував на засіданні.

5.6. Рішення ради квартальних комітетів міста, що не відповідає чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до її повноважень, зупиняються міською радою.

5.7. Рада квартальних комітетів міста підконтрольна та підзвітна міській раді.

 

6. Фінансово – матеріальна основа ради квартальних комітетів міста

6.1. Фінансовою основою діяльності ради квартальних комітетів міста є:

- кошти міського бюджету, які надаються міською радою для здійснення наданих повноважень;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

6.2. Матеріальною основою діяльності ради квартальних комітетів міста є майно, передане міською радою в оперативне управління.

 

7. Термін повноважень та порядок припинення діяльності

7.1. Рада квартальних комітетів міста створена на термін повноважень ради даного скликання.

7.2. Термін діяльності ради квартальних комітетів міста вважається продовженим, якщо міська рада нового скликання не внесе зміни в дане положення. В такому разі термін повноважень ради квартальних комітетів міста продовжується на термін повноважень міської ради нового скликання.

7.3. Діяльність ради квартальних комітетів міста припиняється відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та даного Положення.

7.4. У разі припинення діяльності ради квартальних комітетів міста фінансові ресурси та майно повертаються міській раді.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

18.06.2024 о 14.30 - засідання  постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства

20.06.2024 о 9.00 засідання  постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації

20.06.2024 о 10.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування

20.06.2024 о 10.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності

21.06.2024 о 14.10 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій

26.06.2024 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога