Закрити
26.07.2021 | 09:57

Надавачем соціальних послуг в м. Сміла являється Смілянський міський територіальний центр надання соціальних послуг Смілянської міської ради.

Територіальний центр функціонує для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

На обліку у територіальному центрі надання соціальних послуг перебуває 1350 одиноких та одиноко проживаючих громадян, з них 1292 особи похилого віку та 264 особи з інвалідністю, які отримують весь спектр послуг, необхідних для підтримання достойного рівня життя. При територіальному центрі функціонують два відділення: відділення соціальної допомоги вдома, яке обслуговує 208 осіб; відділення денного перебування, яке обслуговує 1142 особи.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р.№ 449 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг" та згідно «Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» затверджених наказом Мінсоцполітики України від 27.12.2013 року № 904, в Смілянському міському територіальному центрі надання соціальних послуг наказом директора від 03.03.2021 № 15-АГ «Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг» було організовано і проведено у травні - червні 2021 року внутрішню оцінку якості соціальних послуг, наданих у 2020 році.

В ході організації та проведення внутрішньої оцінки якості обслуговування суттєвих труднощів не виникало. У зв’язку з введенням карантинних заходів з недопущення поширення COVID-19, основне опитування проходило в телефонному режимі. При опитуванні отримувачів соціальних послуг  основною проблемою підопічних виявлено: низький рівень життя населення, зростання цін.

Смілянський міський територіальний центр надання соціальних послуг використовував такі методи внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, як опитування, анкетування, спостереження та вивчення документації.

Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування територіальним центром надання соціальних послуг.

2. Узагальнення результатів внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги у відділенні соціальної допомоги вдома згідно Державного стандарту.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги догляд вдома, участь в анкетуванні й опитуванні взяло 102 особи.

Проаналізувавши думку отримувачів соціальної послуги догляду вдома на питання анкет та опитувальників, можна зробити висновок, що:

þ показники адресність та індивідуальний підхід повністю задовольняють потреби отримувачів. Індивідуальний план складається за відповідною формою у двох екземплярах й узгоджується з отримувачем послуги, переглядається разом з отримувачем соціальної послуги через місяць з дня початку її надання, надалі один раз на пів року, якщо виникає потреба – переглядається відразу (охоплення 100 %; статус „добре”);

þ показник результативність. Проблемні питання, в межах компетенції фахівців територіального центру, вирішуються якнайшвидше. В ході опитування виявлено, що в цілому отримувачі соціальної послуги догляд вдома задоволені послугою (охоплення 98 %; статус „добре”);

þ показник своєчасність. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома та оформлення договору про обслуговування відбувається в установлений строк. Всі договори щодо надання соціальної послуги догляду вдома підписані у двосторонньому порядку. Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у графіку обслуговування (охоплення 100 %; статус „добре”);

þ показник доступність та відкритість. На інформаційному стенді територіального центру надання соціальних послуг розміщено інформацію для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги. Відділенням соціальної допомоги вдома розроблено інформаційні буклети, пам’ятки (охоплення 97 %, статус „добре”).

Приміщення, в якому працюють працівники відділення соціальної допомоги вдома територіального центру відповідають санітарним та протипожежним вимогам. М’який та твердий інвентар в наявності.

þ показник повага до гідності отримувача соціальної послуги. За результатами проведеного опитування отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них надавачів послуг отримано схвальні відгуки, які  надходять до установи у вигляді листів, подяк за якісну роботу надавачів послуг. (охоплення 99%; статус „добре”).

Надавачі соціальної послуги догляду вдома дотримуються професійних та етичних норм і принципів у роботі з отримувачем соціальної послуги (охоплення 98 %, статус „добре” ).

Принцип конфіденційності дотримується на 97 % (статус „добре”). 

                þ показник професійність. Проведено анкетування соціальних робітників. Відносини між підопічними та соціальними робітниками складаються доброзичливі, але конфліктні ситуації все таки інколи виникають, тому що одним із найчастіших психологічних порушень у людей літнього віку є депресія.

         Кількісні показники:

@ кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за 2020 рік  складає  2 %  (4 скарги щодо надання соціальної послуги, які зареєстровані в журналі скарг);

@ усі скарги отримувачів соціальної послуги розглянуті впродовж 30 календарних  днів і вирішені позитивно;

@ частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома складає 49 %. Причинами низького показника є відсутність можливості здійснення обслуговування на платній основі через платоспроможність громадян та підвищення тарифів на послуги;

@ частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації та атестації. Працівників відділення соціальної допомоги вдома територіального центру, які у 2020 році підлягали атестації, немає. Осіб, які підвищили кваліфікацію за звітний період немає.

        

3. Узагальнення результатів внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальної адаптації, що передбачені Державним стандартом соціальної адаптації.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальної адаптації використовувались методи опитування, анкетування отримувачів соціальної послуги, бесіди з персоналом відділення, що надає послуги.

 З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації участь в анкетуванні й опитуванні взяло 97 осіб.

Проаналізувавши результати опитування, можна зробити висновок, що переважна кількість опитуваних позитивно оцінює роботу надавачів послуги соціальної адаптації. Були висловлені схвальні відгуки щодо роботи Університету ІІІ віку. Отримані під час навчання знання і навички постійно використовуються підопічними у повсякденному житті. Надаючи послугу соціальної адаптації, фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів соціальної послуги. Таким чином в ході опрацювання анкет та опитувальників отримувачів послуги соціальної адаптації виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації.

Оцінка якісних показників соціальної послуги соціальної адаптації, що передбачені Державним стандартом соціальної адаптації:

 • адресність та індивідуальний підхід. Всі особові справи отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації містять карту визначення індивідуальних потреб, яка складається у двох примірниках й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та завідувачем відділення. Не всі потреби підопічних вдається задовольнити наявними послугами у відділенні денного перебування. Отримувачі соціальної послуги висунули пропозиції щодо залучення до соціальної адаптації надання швейних послуг та послуг психолога. Індивідуальні плани переглядаються відповідно до Державного стандарту соціальної адаптації  (98 % статус „добре”).
 • результативність. Згідно проведеного анкетування та опитування отримувачі задоволені соціальною послугою соціальної адаптації (98 %, статус „добре”). В результаті опитування визначено, що підопічні констатували покращення емоційного, психологічного та фізичного стану в процесі надання соціальної послуги соціальної адаптації в порівнянні з періодом, коли послуга не надавалась (98 %, статус „добре”). За період проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги скарг не надходило.(100%, статус "добре"). Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.
 • своєчасність. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, оформлення відповідних документів та виконання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації відбувається у строки, визначені Державним стандартом соціальної адаптації. (100%, статус „добре”).
 • доступність та відкритість. Відділення денного перебування територіального центру знаходиться в окремій будівлі, вхід до якої оснащено пандусом і перилами для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта. Біля входу облаштоване місце для паркування велосипедів.

 У приміщенні наявні інформаційні оголошення (98 %, статус „добре”).

 • повага до гідності отримувача соціальної послуги. В ході опитування отримувачів соціальної послуги не було зафіксовано зауважень щодо не коректного ставлення до них надавачів соціальної послуги (98 %, статус „добре”).
 • професійність. Працюючі у відділенні обрали свою роботу з метою допомагати людям похилого віку. Факторів, які б негативно впливали на їхню роботу немає, але доводиться стикатися з психологічним навантаженням, так як контингент, який обслуговує відділення потребує особливого підходу в спілкуванні, турботи та розуміння.

Всі працівники відділення вважають за необхідне підвищувати свій професійний рівень, самостійно вивчаючи спеціальну літературу та керуючись настановами керівництва.

Кількісні показники:

         ∆ кількість скарг та результати їх розгляду. У відділенні денного перебування за період проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг жодної скарги не було зафіксовано. (0 %, статус „добре”).

         ∆ кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальної адаптації. Всі звернення про отримання соціальної послуги соціальної адаптації задоволені в повній мірі.

         ∆ чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації. У 2020 році атестацію пройшов соціальний працівник. Осіб, які підвищили кваліфікацію за звітний період немає.

         ∆ періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги. Відповідно до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом мінсоцполітики від                     27.12.2013 р.№ 904, один раз на рік проводиться внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг територіальним центром надання соціальних послуг.

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації в цілому:

- узагальнений статус „добре”;

- рекомендація по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу „продовжити роботу суб’єкту”.

Висновок: Незважаючи на узагальнений статус „добре” по обох відділеннях, територіальним центром планується ряд заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, удосконалення процесу обслуговування і підвищення якості соціальних послуг.

Перш за все необхідно:

 • продовжувати активну роботу щодо інформування мешканців міста про соціальні послуги, які надає територіальний центр;
 • забезпечити інформування підопічних про Університет ІІІ віку;
 • налагодити співпрацю з приватними підприємцями та підприємствами міста, релігійними конфесіями, благодійними фондами у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;
 • продовжити оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;
 • забезпечити проведення бесід та тренінгів з соціальними робітниками з питань професійного вигорання;
 • продовжувати дотримуватись вимог  показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Держаних стандартах.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

 

21 вересня 11.00 позачергове засідання виконавчого комітету

21 вересня 14:30 засідання  постійної комісії міської ради з питань ЖКГ

22 вересня 11:00 засідання  постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування

22 вересня 16:00 засідання  постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації

23 вересня 11:00 засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності

23 вересня 16:00  засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій

25 вересня з 8.00 до 18.00  стадіоні РПЗ по вул. Мазура Кубок з мотокросу

 

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13