Закрити
20.06.2017 | 14:38

        СТАТУТ 

територіальної громади міста Сміли 

зі змінами, внесеними на сорок першій сесії міської ради від 25.08.2009 р, 

зі змінами, внесеними на двадцять дев’ятій сесії міської ради від 29.11.2016р., 

зі змінами, внесеними на дев’яностій сесії міської ради від 31.01.2019р., 

зі змінами, внесеними на сто шостій сесії міської ради від 03.09.2019р.

 

Розділ 1 Місто, громада, статуc, атрибути, основні ознаки, перспективи

Стаття 1. Місто Сміла, його статут і територія

Стаття 2. Статут територіальної громади міста Сміли

Стаття 3. Населення і територіальна громада міста Сміли

Стаття 4. Міське середовище Сміли

Стаття 5. Міська влада у Смілі

Стаття 6. Символіка міста Сміли

Стаття 7. Нагороди та почесне звання міста Сміли

Стаття 8. Орієнтири перспективного розвитку Сміли

Розділ 2 Самоврядування і місцева демократія у місті Смілі

Стаття 9. Основні принципи організації та здійснення

самоврядування у місті Смілі

Стаття 10. Участь смілян у здійсненні міського самоврядування

Стаття 11. Гласність в діяльності органів міської влади Сміли

Стаття 12. Місцевий референдум та опитування смілян

Стаття 13. Самоорганізація смілян за місцем проживання

Стаття 14. Збори і конференції смілян

Стаття 15. Громадські слухання і обговорення міських справ

Стаття 16. Звернення і петиції, місцеві ініціативи смілян

Стаття 17. Мирні масові акції смілян

Розділ 3 Смілянська міська рада

Стаття 18. Основні положення

Стаття 19. Депутат Смілянської міської ради

Стаття 20. Компетенція Смілянської міської ради

Стаття 21. Дострокові вибори нового складу  Смілянської  міської ради

Розділ 4 Виконавчі органи Смілянської міської ради

Стаття 22. Система виконавчих органів Смілянської міської ради

Стаття 23. Виконавчий комітет Смілянської міської ради

Стаття 24. Галузеві та функціональні підрозділи  виконавчого комітету

Стаття 25. Здійснення виконавчим комітетом делегованих повноважень державної влади

Розділ 5 Смілянський міський голова

Стаття 26. Статус та порядок обрання міського голови

Стаття 27. Повноваження і компетенція міського голови

Стаття 28. Участь міського голови у заходах волевиявлення громадян

Стаття 29. Відповідальність Смілянського міського голови

Стаття 30. Дострокове припинення повноважень Смілянського міського голови

Розділ 6 Матеріальна і фінансова основа самоврядування у місті Смілі

Стаття 31. Суб'єкти власності на території міста Сміли

Стаття 32. Компетенція Смілянської міської ради та її виконавчого комітету з питань відносин власності

Стаття 33. Комунальна власність міської громади на майно

Стаття 34. Фінансові ресурси міської громади

Стаття 35. Бюджетний процес у місті Смілі

Стаття 36. Балансування і корекція міського бюджету

Стаття 37. Виконання міського бюджету та контроль за його виконанням

Стаття 38. Міський бюджет Сміли

Стаття 39. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет  України

Стаття 40. Земельні відносини в місті Смілі

Стаття 41. Компетенція Смілянської міської ради з питань         земельних відносин

Стаття 42. Компетенція міськвиконкому з питань земельних відносин

Стаття 43. Право на земельні ділянки та його реалізація

Стаття 44. Виникнення права користування земельними ділянками

Стаття 45. Земельний кадастр міста Сміли

Стаття 46. Контроль за використанням та охороною земель міста

Розділ 7 Відносини органів самоврядування з обласною радою та з органами державної влади

Стаття 47. Автономність міської ради

Стаття 48. Відносини місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади

Стаття 49. Зв'язки Смілянської міської громади з навколишніми спільнотами та міжнародні зв'язки

Розділ 8 Захист міського середовища, безпеки і прав смілян

Стаття 50. Містобудівна діяльність та її регулювання у місті Смілі

Стаття 51. Екологічна безпека міського середовища  Сміли

Стаття 52. Збереження та захист культурно-історичної спадщини міста

Стаття 53. Соціальний захист смілян та надання соціальної     допомоги

Стаття 54. Захист безпеки та особистих прав громадян у місті

Заключні положення

 

П Р Е А М Б У Л А

Реалізуючи надане Смілі Конституцією України право на міське самоврядування;

з метою урахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних особливостей здійснення місцевого самоврядування;

прагнучи до організації міського життя на демократичних засадах;

дбаючи про довготерміновий стійкий розвиток міста і підвищення рівня життя у Смілі;

намагаючись створити ефективну міську владу, забезпечити законність і підконтрольність діяльності її органів і посадових осіб міській громаді;

бажаючи допомогти державній владі в реалізації внутрішньої політики і беручи на себе відповідальність за розв'язання питань місцевого значення;

дбаючи про відродження, збереження та неухильний розвиток духовності, національних традицій і культурно-історичного середовища Сміли;

спираючись на традиції місцевого самоврядування Сміли, зокрема Магдебурзького права, що було надане місту у ХУШ столітті;

базуючись на положеннях Європейської Хартії місцевого самоврядування та на нормах Конституції України та законодавства України,

Смілянська міська рада затверджує цей Статут територіальної громади міста Сміли.

РОЗДІЛ  1 - МІСТО, ГРОМАДА, СТАТУТ, АТРИБУТИ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття 1. Місто Сміла, його статус і територія

1. Сміла - самоврядне міське поселення в центральній частині України, на правобережжі Дніпра.

2. Місто Сміла - місто обласного значення. Сміла - адміністративний центр Смілянського району.

3. Територія міста утворена об'єднанням стародавнього центру, відомого з 14-го століття, з залізничним вузлом станції Бобринської (нині імені Тараса Шевченка) та наступним приєднанням поселень Загребля, Гречківка, Мала Яблунівка і нової забудови 49-го та 53-го мікрорайонів у зв'язку з  промисловим розвитком. Загальна площа території міста становить 39,85 км2, водного басейну 3,856 км2, лісопаркової зони 212,4255 км2, зони забудови 27,2 км2.

4. Місто Сміла - самоврядне міське поселення, що входить до складу України. На території Сміли здійснюється місцеве самоврядування в обсязі, визначеному Конституцією, законами України та цим Статутом.

5. Межі між Смілою і прилеглими до неї адміністративно-територіальними одиницями можуть бути змінені за їх взаємною згодою в порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 2. Статут територіальної громади міста Cміли

1. Статут територіальної громади міста Сміли - нормативно-правовий акт місцевого самоврядування на території міста Сміли.

2. Статут є нормативно-правовим актом вищої сили відносно всіх інших місцевих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування у Смілі.

3. Статут міста Сміли - систематизоване зведення принципів, норм і правил, що встановлюють порядок і процедури здійснення міського самоврядування, відносини міста з державою та іншими  суб'єктами права.

4. Статут регулює особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Смілі та конкретизує положення Конституції і законодавства України стосовно управління містом Смілою, визначає положення, норми і правила, не врегульовані чинним законодавством України.

5. Статутом визначаються:

 • ·особливості самоврядування територіальної громади Сміли та її стосунків зорганами державної влади;
 • ·права та обов'язки смілян як окремих суб'єктів, так і об'єднаних у громаду;
 • ·сфери компетенції органів місцевого самоврядування;
 • ·порядок громадського контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • ·принципи і правила побудови, обрання та функціонування органів місцевого самоврядування, їх служіння смілянам;
 • ·повноваження органів та обов'язки посадових осіб  місцевого самоврядування, їх відповідальність перед смілянами та державою; принципи регулювання правовідносин, що складають підґрунтя для органів міської влади щодо управління, функціонування і розвитку міста;
 • ·порядок прийняття управлінських рішень щодо створення належних умов життя для смілян;
 • ·порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд представницького органу місцевого самоврядування;
 • ·інші констатації, норми і правила щодо життєдіяльності міської громади Сміли.

6. Статут, а також зміни і доповнення до нього приймаються  Смілянською міською радою відповідно до регламенту її роботи і підлягають державній реєстрації в органах Міністерства юстиції.

7. Правовою основою для впровадження цього Статуту є положення статей 19 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 3.  Населення і територіальна громада міста Cміли

1. Сміляни - громадяни України, інших держав, особи без громадянства, що живуть на території Сміли.

2. Жителі, об'єднані постійним проживанням у межах міста, представляють територіальну громаду міста Сміли (далі міську громаду).  Міська громада складається з окремих місцевих громад, що визначаються місцем проживання (будинок, група житлових будинків, вулиця, квартал, мікрорайон), спільністю потреб і інтересів та за іншими ознаками.

3. Міська громада є одним повноважним господарем комунального майна та коштів міського бюджету.

4. Міська громада формує представницький орган міського самоврядування і доручає йому організацію суспільної частки своєї життєдіяльності, створення умов для економічного і соціально-культурного розвитку міста, управління функціонуванням та розвитком Сміли.

5. Міська громада Сміли шляхом вільного волевиявлення в порядку встановленому законодавством, обирає Смілянського міського голову та Смілянську міську раду.

6. Обрані міською громадою Сміли міський голова та міська рада є уповноваженими суб'єктами самоврядування, які діють згідно з  потребами та інтересами смілян і держави, звітують перед ними відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Стаття 4.  Міське середовище Сміли

1. Міське середовище - сукупність складових матеріальної і духовної культури, а також природних особливостей місцевостей Сміли, у якому функціонують багатогалузевий народногосподарський комплекс, житловий фонд, міський транспорт, соціальна інфраструктура, розгалужене міське господарство, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

2. Раціональне використання, збереження і вдосконалення міського середовища є моральним обов'язком громади і  кожного її члена.

Стаття 5.  Міська влада у Cмілі

1. Міська влада у Смілі здійснюється шляхом місцевого самоврядування на загальних засадах, що визначені Конституцією України та законодавством України. Місцеве самоврядування у Смілі здійснюється через представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення, які наділені повноваженнями вирішувати питання міського життя згідно з Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування у Смілі діють згідно із законодавчо встановленими для них сферами компетенції, повноважень та відповідальності.

3. Міський голова обирається міською територіальною громадою шляхом     прямого    таємного      голосування     відповідно    до    чинного

законодавства. Міський голова очолює виконавчий комітет, створений міською радою, керує його діяльністю і відповідає за результати його роботи.

4. Діяльність органів місцевого самоврядування забезпечується необхідними для цього фінансовими та матеріальними ресурсами.

5. Виконавчі органи місцевого самоврядування періодично звітують перед населенням Сміли про результати своєї діяльності. Порядок звітування виконавчих органів місцевого самоврядування, їх підрозділів та посадових осіб встановлює і контролює міська рада. У випадку незадоволення діяльністю того чи іншого органу, підрозділу або посадової особи вони можуть бути достроково переобрані, реорганізовані або перепризначені.

6. Найбільш суттєві питання міського життя, які є обов'язковими для виконання  на відповідній території, виносяться на місцевий референдум та опитування, які проводяться у порядку, встановленому законодавством України. Ухвалені на референдумі рішення підлягають виконанню органами міської влади, посадовими особами і населенням Сміли у відповідні терміни.

Стаття 6. Символіка міста Cміли

1. Сміла має свій герб і прапор.

2. Символіка міста Сміли, а також порядок її офіційного використання визначаються рішеннями міської ради. Зміна в описах герба і прапора затверджується міською радою, яка здійснює контроль за їх використанням.

Стаття 7.  Нагороди та почесне звання міста Cміли

1. Для відзначення жителів міста, громадян інших міст України, що відзначились вірним служінням Смілі, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток, примноження цінностей міста, зміцнення місцевого самоврядування і місцевої демократії, засновано міські нагороди та відзнаки.

2. Залежно від заслуг перед громадою міста, за рішеннями міського голови та Смілянської міської ради, громадяни можуть бути нагороджені однією або кількома з наступних відзнак:

1) званням Почесного громадянина Сміли;

2) Почесною грамотою міської ради;

3) грамотами і дипломами виконавчого комітету міської ради;

4) фаховими почесними званнями;

5) грошовими преміями.

3.Положення про почесне звання і нагородження Почесною грамотою міської ради приймає Смілянська міська рада.

Стаття 8. Орієнтири перспективного розвитку Сміли

1.Розвиток міста Сміли зорієнтований на формування збалансованої міської соціально-економічної системи, яка забезпечує ефективне використання ресурсного потенціалу - природних багатств, виробничих потужностей, кваліфікованого персоналу для повного задоволення матеріальних і духовних потреб населення.

2. Пріоритетні завдання міських програм визначаються концепцією та стратегічним планом соціально-економічного розвитку міста.

3. На досягнення пріоритетних завдань спрямовується діяльність органів місцевого самоврядування і населення міста.

Р О З Д І Л  2 - САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ У МІСТІ СМІЛІ

Стаття  9.  Основні принципи організації та здійснення самоврядування у місті Смілі

1. Самоврядування у місті Смілі забезпечує створення і здійснення міської влади відповідно до Конституції України, законодавства України та цього Статуту.

2. Структура самоврядування у місті Смілі затверджується міськрадою.

3. Міська влада забезпечує права і свободи кожного члена міської громади і в її інтересах вирішує завдання економічного, екологічного, соціального і культурного  розвитку Сміли.

4. Основними принципами правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", є:

 • ·народовладдя;
 • ·вільне волевиявлення громадян;
 • ·законність дій органів та посадових осіб міської влади і поведінки громадян;
 • ·делегування повноважень;
 • ·громадське самоврядування і демократичні форми правління містом;
 • ·узгодження місцевих, загальноміських та державних інтересів;
 • ·розподіл сфер компетенції і відповідальності органів та посадових осіб;
 • ·стабільність визначеного правовими актами Сміли розподілу сфер компетенції і відповідальності органів та посадових осіб міської влади протягом терміну їх повноважень;
 • ·гласність в діяльності органів та посадових осіб міської влади;
 • ·підзвітність смілянам всіх виборних органів та посадових осіб міського самоврядування;
 • ·громадський контроль за діяльністю всіх органів та посадових осіб міського самоврядування, що обираються смілянами;
 • ·врахування громадської думки при прийнятті рішень;
 • ·відокремленість місцевого самоврядування від політичних партій, громадських організацій та релігійних громад.

5. Ці принципи реалізуються у Смілі через створення і дію відповідних норм і правил поведінки громадян, а також органів і посадових осіб міської влади, що обирається смілянами, і закріплені цим Статутом.

6. Легітимну основу міського самоврядування складають визначені законодавством України та цим Статутом організаційно-правові механізми:

1) прямі вибори міського голови, депутатів Смілянської міської ради;

2) присягання на вірність служіння інтересам смілян всіма депутатами та посадовими особами міської влади при вступі до виконання своїх обов'язків;

3) вільне волевиявлення смілян у формі референдумів, громадських обговорень, зборів і конференцій, а також подання петицій і прямих звернень смілян, як колективно, так і одноосібно до органів міського самоврядування, окремих посадових осіб;

4) дія громадського контролю за діяльністю всіх органів та посадових осіб міської влади;

5) громадські ініціативи та пропозиції смілян щодо вдосконалення умов життя в Смілі та діяльності органів міської влади;

6) мирні масові акції смілян;

7) інші дії смілян стосовно міського урядування, які не порушують законодавство України.

7. В межах своєї компетенції органи міської влади Сміли самостійно приймають рішення і несуть за них відповідальність перед смілянами та державою.

8. У Смілі гарантується діяльність громадських та благодійних організацій, спілок і об'єднань, політичних партій та інших об'єднань громадян, які не порушують діючого законодавства України і Статуту міста Сміли.

Стаття  10.    Участь смілян у здійсненні місцевого самоврядування

1. Сміляни безпосередньо беруть участь у здійсненні міської влади шляхом:

1) референдумів і виборів;

2) створення органів місцевого самоврядування;

3) громадського контролю за діяльністю обраних ними органів та посадових осіб міської влади;

4) внесення    пропозицій    з   будь-яких   питань   міського   життя  та самоврядування на зборах і конференціях;

5) подання звернень та петицій;

6) використання інших форм безпосередньої демократії.

Стаття 11.     Гласність в діяльності органів міської влади Cміли

1. Гласність є нормою місцевої демократії та одним із принципів діяльності органів міської влади Сміли з метою запобігання з боку депутатів і посадових осіб зловживань владою, службовим становищем тощо.

2. Правові і нормативні акти Смілянської міської ради, виконавчого комітету, міського голови, документи та матеріали, що безпосередньо торкаються прав та свобод смілян, умов їх життя, мають оперативно друкуватися та оприлюднюватися через засоби масової інформації.

3. Сесійні засідання Смілянської міської ради є відкритими для виборців. Сміляни мають право бути присутніми на засіданнях міської ради. Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше, як за день до її відкриття, подати заяву відповідно до регламенту роботи ради.

4.Всі засідання міської ради висвітлюються у засобах масової інформації.

5.Міська рада має право засновувати аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації, призначати і звільняти ії керівників.

Стаття 12.     Місцевий референдум та опитування смілян

1. Місцевий референдум у Смілі - реалізація права смілян на безпосереднє здійснення самоврядування, прийняття шляхом загального голосування рішення з питань, віднесених до відання міста.

2. На референдум  не виносяться питання про бюджет міста, скасування податків, надзвичайні та термінові заходи по забезпеченню громадського порядку та безпеки населення Сміли.

3. Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законодавством України.

4. Питання проведення дострокових виборів міського голови і нового складу ради можуть виноситись на референдум згідно з Законом "Про місцеві референдуми".

5. Місцевий референдум проводиться з одного або декількох питань, але не більше трьох, за рішенням міської ради та за народною ініціативою. Витрати на проведення місцевого референдуму здійснюються з міського бюджету.

6. Для проведення референдуму за народною ініціативою ініціативна група смілян у складі не менше 200 осіб реєструє в Смілянській міській раді громадську вимогу про проведення референдуму  та одержує офіційний зразок підписного листа.

7. Місцевий референдум призначається Смілянською міською радою  у разі подання ініціативною групою необхідної кількості підписних листів смілян, які вимагають проведення референдуму з визначеного питання.

8. Для призначення місцевого референдуму має бути подано не менше п'яти тисяч достовірних власноручних підписів смілян, які мають виборче право, зібраних у місячний строк від одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи.

9. Міський голова і Смілянська міська рада з найбільш важливих питань міського життя і для врахування позиції населення міста можуть проводити консультативні референдуми та соціологічні опитування.

Стаття 13.     Самоорганізація смілян за місцем проживання

1. Самоорганізація смілян за місцем проживання є ланкою системи місцевого самоврядування. Органи самоорганізації конкретизують і доповнюють функції місцевого самоврядування у вирішенні місцевих питань, виконують делеговані їм повноваження органів місцевого самоврядування.

2. Місцеві громади на території Сміли самі визначають назву, чисельність, структуру керівних органів та узгоджують з міською радою функції і коло повноважень органу самоорганізації, порядок фінансування, рівень оплати керівного та допоміжного персоналу.

3. Самоорганізація смілян може здійснюватись на наступних рівнях:

1) будинок;

2) об'єднання власників квартир (житла) у єдиному комплексі нерухомого майна (ЖБК);

3) група жилих будинків або житловий комплекс;

4) вулиця або квартал;

5) мікрорайон.

4. Сміляни можуть створювати органи самоорганізації населення за іншою ознакою у разі, якщо це не суперечить чинному законодавству.

5.Органи самоорганізації створюються за рішенням сходів, загальних зборів громадян, що проживають у відповідних місцевостях, межі яких чітко визначені.

6. Економічну основу діяльності місцевого самоорганізованого утворення складають майно та фінанси, що надані йому місцевою громадою, передані йому органами місцевого самоврядування, отримані з інших джерел.

7. Функціями органів самоорганізації є:

 • ·благоустрій територій біля будинків, зон відпочинку для мешканців;
 • ·утримання території у належному санітарно-епідеміологічному стані;
 • ·контроль за використанням земельних ділянок, які є у розпорядженні місцевої громади;
 • ·контроль за використанням приміщень нежитлового фонду на цій території;
 • ·контроль стану місцевого та прилеглого середовища;
 • ·своєчасне інформування мешканців про наміри щодо будівництва нових об'єктів, особливо екологічно небезпечних, що можуть змінити умови життя на цій території;
 • ·виконання окремих доручень органів державної та місцевої влади;
 • ·допомога мешканцям у ремонті житла;
 • ·догляд за природними пам'ятками, що є на цій місцевості;
 • ·вирішення інших питань місцевого значення.

8. Органи самоорганізації населення в межах своїх можливостей здійснюють підтримку:

1) громадських пунктів охорони порядку;

2) місцевих осередків громадських організацій;

3) місцевих засобів масової інформації:

4) батьківських комітетів у школах, дитячих садках тощо;

5) творчих інтересів, розвитку здібностей, інтелекту, організації змістовного дозвілля дітей, підлітків і молоді за місцем проживання;

6) смілян, які займаються фізкультурою і спортом;

7) інших місцевих самодіяльних груп і мешканців, що зайняті благодійною діяльністю, охороною довкілля, іншою діяльністю некомерційного характеру.

9. Органи самоорганізації діють у межах повноважень, що визначені законодавством України, цим Статутом, відповідним статутом (положенням) про свою діяльність.

10. Кожний орган самоорганізації діє на підставі Статуту (положення), затвердженого зборами мешканців та зареєстрованого виконавчим комітетом.

11. Розмежування предметів відання і відповідальності між органами самоорганізації та органами самоврядування визначаються угодами, які укладаються між ними на певний термін. Органи міської влади контролюють діяльність органів самоорганізації лише в частині переданих ними повноважень.

12. Органи самоорганізації діють у взаємодії з депутатами усіх рівнів, що обрані на даній місцевості. До діяльності органів самоорганізації залучаються представники місцевих підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, активісти громадськості, ентузіасти, згодні працювати задля громадської користі без винагороди за свою працю, і менеджери для виконання окремих господарських і управлінських функцій.

13. Кожний орган самоорганізації звітує перед територіальним колективом, що сформував орган у порядку, встановленому його статутом (положенням).

14. Органи самоорганізації мають право вступати у вітчизняні та міжнародні асоціації самоврядних громад, спільнот, співтовариств, надавати внески на їх діяльність, брати участь у спільних заходах, конференціях з обміну досвідом тощо.

Стаття  14.    Збори і конференції смілян

1. Для обрання органів самоорганізації, прийняття рішень у місцевих справах, справах будинку, групи житлових будинків, планування діяльності місцевої громади, обговорення загальновизначених для даної місцевості проблем, висування претендентів і кандидатів на обрання тощо проводяться збори або конференції смілян даної місцевості (територіального колективу). Збори є правомочними, якщо в них взяли участь повнолітні мешканці більшості квартир (більше половини від загального числа) будинку або групи будинків.

2. Дата скликання, порядок денний та порядок ведення зазначених зборів, конференцій заздалегідь доводяться до відома всіх членів місцевої громади або мешканців відповідної місцевості. Збори або конференція місцевої громади є правомочними за умови участі більшості делегатів (більшое половини їх загального числа).

3. Перебіг та результати зборів або конференцій місцевих громад документуються, протоколи та інші документи зберігаються в архівах органу місцевого самоврядування. Рішення зборів, конференцій, прийняті у межах їх компетенції, які стосуються права власності, поширюються тільки на власників даного майна. Власники розпоряджаються своїм майном відповідно до Закону України  "Про власність". Рішення зборів, конференцій органів самоорганізації населення, які носять загальнообов'язковий характер, виконуються згідно з чинним законодавством. Вони своєчасно доводяться до відома смілян даної місцевості.

Стаття  15.    Громадські слухання і обговорення міських  справ

1. Для забезпечення гласності та участі смілян у міському урядуванні, врахування думок й інтересів місцевих громад у Смілі проводяться громадські слухання і обговорення. Їх предметом в залежності від стану справ у місті може бути:

 • · річний та підсумковий (у кінці строку повноважень) звіт міського голови;
 • · звіти інших посадових осіб міської влади;
 • · проект плану-прогнозу соціально-економічного розвитку Сміли і проект міського бюджету на наступний рік;
 • · генеральний план міста та зміни в ньому, проекти забудови окремих частин міста;
 • · проекти програм соціально-економічного розвитку міста;
 • · питання, що виносяться на міський референдум;
 • · наміри створення у Смілі або поблизу від неї екологічно небезпечних об'єктів, що можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, виникнення шкідливих чинників для здоров'я смілян;
 • · міські соціальні програми;
 • · міські екологічні програми;
 • · зміни, доповнення та уточнення до Статуту міста Сміли;
 • · зміни розподілу сфер компетенції і відповідальності органів та посадових осіб представницьких та виконавчих органів самоврядування у місті;
 • · інші соціально значимі питання, присвячені результатам роботи органів місцевого самоврядування Сміли.

2. Планові заходи міського значення мають бути обговорені громадськістю Сміли до їх внесення на затвердження  сесією міської ради, до початку їх реалізації. Результати аналізу і критичного осмислення рішень міської влади, що отримані шляхом громадських слухань і обговорень, протоколюються і зберігаються в архівах міськради, а також публікуються.

3. Громадські слухання і обговорення можуть проводитись у формі міських, місцевих конференцій виборців, на які запрошуються відповідні депутати і посадові особи міської влади, представники засобів масової інформації, організацій та установ міста тощо.

Стаття  16.    Звернення і петиції, місцеві ініціативи смілян

1. Кожний смілянин або група смілян мають право звертатись до органів влади всіх рівнів, а також окремих посадових осіб.

2. Звернення смілян розглядаються в порядку, встановленому законодавством України. На звернення дається письмова або усна відповідь у встановлений законом строк.

3. Сміляни, що мають виборче право, можуть вносити до міської ради петиції з пропозиціями про прийняття відповідних актів Сміли, скасування або зміни раніше прийнятих рішень.

4. Для оформлення петиції ініціативна група смілян у кількості не менше 50 осіб реєструє місцеву ініціативу у міській раді та одержує офіційний зразок підписного листа. Після збору підписів смілян петиція подається секретарю ради та реєструється.

5. Пропозиції, що містяться в петиції, розглядаються на черговій сесії міської ради та вносяться до порядку денного засідання міської ради без голосування.

6. Громадяни можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт Смілянської міської ради.

7. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному сайті Смілянської міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції вимогам, встановленим в Законі України «Про звернення громадян», оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автор (ініціатор) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

8. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається як звернення громадян.

9. Розгляд електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

10. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Смілянської міської ради , а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції.

11. У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися Смілянською міською радою шляхом прийняття відповідного рішення.

12. Електронна петиція розглядається в порядку, встановленому статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» за умови збору на її підтримку 200 підписів громадян протягом не більше як 30 календарних днів з дня її оприлюднення.

13. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

14. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування, визначається міською радою.

15. Сміляни мають право на місцеві ініціативи з приводу будь-яких питань віднесених, до відання місцевого самоврядування.

16. З місцевими ініціативами можуть виступати будь-які групи смілян, що поєднані спільними інтересами.

17. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативного акту та обґрунтування шляхів вирішення питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

18. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, відбувається на черговому відкритому засіданні міської ради з обов'язковою участю ініціативної групи.

Стаття  17.    Мирні масові акції смілян

1. Сміляни мають право на мирні акції на території міста, збиратися мирно і без зброї, проводити мітинги, вуличні ходи, маніфестації, демонстрації. Ці та інші масові акції проводяться за умови повідомлення у 10-денний термін міськвиконкому із зазначенням мети, часу і тривалості проведення, маршруту руху.

2. Ініціативна група,  що організовує мирну масову акцію, повідомляє міськвиконком у письмовій формі про цей намір. ÌМіськвиконком зобов'язаний забезпечити громадський порядок під час проведення мирної масової акції смілян.

3. Організатори масової акції смілян несуть відповідальність за відповідність акції оголошеним цілям та формі її проведення. Організатори масової акції смілян також зобов'язані забезпечити громадський порядок під час її проведення.

Р О З Д І Л 3 - СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Стаття 18. Основні положення

1. Смілянська міська рада є постійно діючим представницьким та нормотворчим органом міської влади Сміли. Міська рада складається з депутатів, що обираються населенням міста шляхом прямого таємного голосування.

2. Смілянська міська рада є юридичною особою, має гербову печатку. Витрати на діяльність міської ради передбачаються у міському бюджеті Сміли.

3. Смілянська міська рада служить міській громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення інтересів смілян.

4. Робочим органом Смілянської міської ради є постійні та тимчасові комісії міської ради, діяльність яких спрямована на головні питання життя міста і задоволення потреб смілян.

5. Міська рада діє за регламентом, прийнятим нею згідно з Законом.

6. Засідання міської ради проводяться відкрито. В окремих випадках, передбачених регламентом роботи Смілянської міської ради, можуть проводитись закриті засідання.

7. Про результати своєї  діяльності Смілянська міська рада своєчасно і повно звітує перед населенням міста у встановленому порядку. Рішення Смілянської міської ради публікуються і доводяться до відома смілян через засоби масової інформації.

8. Чисельний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами міської ради.

Стаття 19.     Депутат Смілянської міської ради

1. Депутат міської ради є повноважним представником громади, яка довірила йому представляти її інтереси. Депутат обирається смілянами відповідного виборчого округу на підставі діючого законодавства.

2. Статус депутата Смілянської міської ради визначається Законом України.

3. Повноваження депутата Смілянської міської ради припиняються з моменту відкриття першого засідання Смілянської міської ради нового скликання.

4. Депутат міської ради повинен досконало знати Статут міста Сміли, керуватися його положеннями і нормами у своїй діяльності. Він зобов'язаний дотримуватися морально-етичних норм, що передбачені у цьому Статуті.

5. Депутат міської ради зобов'язаний вести прийом своїх виборців, допомагати їм у вирішенні питань, з якими вони до нього звертаються.

6. Депутат Смілянської міської ради зобов'язаний вносити депутатські запити будь-яким органам або посадовим особам міської та державної влади, якщо про це його просять виборці.

7. Депутат Смілянської міської ради має право добровільно скласти свої повноваження, про що письмово або особисто інформує міську раду на її засіданні. З цього приводу міська рада приймає окремі рішення. Якщо виникає вакансія депутата Смілянської міської ради, за рішеннями міської ради оголошуються вибори у відповідному окрузі Сміли.

8. Депутат Смілянської міської ради має право:

 • ·вносити ініціативи на розгляд міської ради з будь-яких питань;
 • ·брати участь у розробці правових і нормативних актів міста Сміли;
 • ·звертатися з запитами до будь-якого органу чи посадової особи у місті з питань виконання прийнятих рішень та звернення до нього жителів міста;
  • ·виступати на сесіях та засіданнях виконкому;
  • ·пропонувати питання для проведення слухань у міській раді з залученням громадян або посадових осіб;
   • ·висувати кандидатури на виборні посади в раду та її органи;
   • ·брати участь у формуванні і діяльності депутатських комісій і груп;
   • ·здійснювати інші повноваження, які передбачені законодавством України.
Стаття 20.     Компетенція Смілянської міської ради

1. Компетенція Смілянської міської ради визначається Конституцією і законодавством України і поширюється на:

1) прийняття та зміни Статуту міста Сміли, контроль за його виконанням;

2) забезпечення і захист прав та свобод громадян, що належать смілянам, регулювання і захист прав органів самоорганізації населення міста;

3) формування системи органів міської влади, порядку їх організації і діяльності, механізмів контролю за їх діяльністю;

4) власність міста Сміли та управління нею;

5) визначення основ міської політики і міських програм у сфері економічного, екологічного, соціального, культурного та містобудівного розвитку Сміли;

6) міський бюджет, міські податки і збори, міські фонди, що сприяють смілянам  та міському розвиткові;

7) міське господарство, міські енергетичні системи, міський транспорт та шляхи сполучення;

8) співробітництво з містами-побратимами;

9) зовнішньоекономічні відносини Сміли;

10) контроль за станом міського середовища та екологічною безпекою;

11) міські нагороди та почесні відзнаки міста Сміли;

12) обрання за пропозицією міського голови секретаря міської ради, заступників міського голови і звільнення їх з посади;

13) встановлення і зміну структури міської ради, апарату виконкому, призначення керуючого справами, звільнення його з посади;

14) створення постійних депутатських комісій;

15) затвердження бюджету міста Сміли, звіту про його виконання, створення позабюджетних фондів і контроль за використанням коштів з них;

16) встановлення і відміну міських податків і зборів та інших обов'язкових платежів, порядок надання пільг по міських податках і зборах окремим суб'єктам;

17) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

18) прийняття постанови про недовіру міському голові та проведення міського референдуму з питання звільнення міського голови з посади;

19) встановлення порядку організації і діяльності органів місцевого громадського самоврядування;

20) формування виборчих дільниць і виборчих округів;

21) інші питання, що віднесені Конституцією та законодавством України до відання представницьких органів місцевого самоврядування, а також віднесені цим Статутом до відання Смілянської міської ради і прямо не віднесені Конституцією і законодавством України до відання виконавчих органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

2. Крім переліченого, Смілянська міська рада має право:

1) приймати надзвичайні рішення в екстремальних ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю смілян;

2) проводити розслідування з питань своєї компетенції, посадових злочинів у органах міської влади, порушень Статуту, порушень рішень, прийнятих Смілянською міською радою тощо;

3) організувати проведення незалежних ревізій діяльності будь-яких органів і посадових осіб міської влади;

4) санкціонувати проведення спеціальних оціночних заходів;

5) замовляти аналітичні матеріали, науково-дослідні та проектно-конструкторські розробки з актуальних питань функціонування і розвитку міста;

6) створювати консультаційні ради або залучати науковців і фахівців для консультацій, проведення наукового аналізу та оцінок складних ситуацій щодо прийняття важливих рішень;

7) встановлювати розмір заробітної плати для працівників міської влади.

Стаття 21.     Дострокові вибори нового складу Смілянської міської ради

1. Дострокові вибори нового складу Смілянської міської ради проводяться, якщо:

1) Смілянською міською радою прийнято відповідну постанову;

2) загальна кількість депутатів міської ради виявиться меншою 2/3 від визначеної радою кількості відповідно до законодавства про вибори;

3) на місцевому референдумі населенням прийнято рішення про проведення дострокових виборів нового складу Смілянської міської ради;

2. Дострокові вибори нового складу Смілянської міської ради призначаються міським головою і проводяться в тримісячний строк.

Р О З Д І Л 4 - ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 22. Система виконавчих органів Смілянської міської ради

1. Виконавчі органи міської ради, їх структура та кадрове забезпечення спрямовані на виконання головного завдання - організувати ефективне управління містом і забезпечити соціальну стабільність.

2. До системи виконавчих органів самоврядування в місті Смілі входять:

 • ·виконавчий комітет міської ради;
 • ·управління та відділи виконавчого комітету.

Стаття 23. Виконавчий комітет Смілянської міської ради.

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується за поданням міського голови на першій сесії новообраної міської ради. До складу виконавчого комітету, відповідно до законодавства, входять міський голова і секретар міської ради, заступники міського голови, керівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста.

3. Очолює виконавчий комітет міський голова.

4. Заступники міського голови координують і організовують діяльність галузевих та функціональних управлінь і відділів, як у сферах самоврядних, так і делегованих законом повноважень. За дорученням міського голови вони також співпрацюють зі структурами державної виконавчої влади, які діють на території міста в інтересах міської громади.

5. Виконавчий комітет організовує свою роботу і здійснює повноваження відповідно до статей з 27 по 39 та з 51 по 53 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Періодичність засідань не рідше 1 разу на місяць.

7. Виконавчий комітет видає правові і нормативні акти, рішення виконавчого комітету.

8. Процедура прийняття рішень та інших актів, розподіл обов'язків, ведення документації та інші питання визначаються регламентом роботи виконкому, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

9. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді. Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова

Стаття 24. Галузеві та функціональні підрозділи виконавчого комітету

1. З метою оперативного управління комунальною власністю, надання населенню різноманітних послуг, створення систем життєдіяльності міста і забезпечення діяльності органів самоврядування утворюються управління, відділи, служби, сектори та інші виконавчі органи.

2. Структуру і штати виконавчих органів визначає міська рада.

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядковані її виконавчому комітету, міському голові та його заступникам.

4. Керівники галузевих і функціональних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою

5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи затверджуються Смілянською міською радою.

Стаття 25.  Здійснення виконавчим комітетом делегованих повноважень державної влади

1. Статус міста обласного підпорядкування покладає на міську владу Сміли виконання повноважень, притаманних державній виконавчій владі.

2. Делеговані повноваження визначаються законом і стосуються будівництва, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, регулювання земельних відносин, торговельного, транспортного обслуговування, фінансів і цін, інших сфер життя.

3. При виконанні делегованих повноважень узгоджуються інтереси держави з інтересами громади міста Сміли.

Р О З Д І Л 5 - СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 26. Статус та порядок обрання міського голови

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Сміли.

2. Міський голова обирається Смілянською територіальною громадою на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу.

4. Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

5. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю та одержувати від цього прибуток.

Стаття 27. Повноваження і компетенція міського голови

1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на першому пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» новообраний міський голова на першій сесії міської ради складає присягу.

3. Міський голова забезпечує на території міста додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів, органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їхньої компетенції.

4. Міський голова в межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Регламенту організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету, скликає сесії, формує порядок денний сесій, відповідає за підготовку засідань, головує на пленарних засіданнях ради і підписує рішення та інші документи ради.

5. На прохання депутатів, міський голова надає допомогу при обговоренні питань на засіданнях постійних комісій.

6. Міський голова забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

7. Міський голова є розпорядником бюджетних коштів загального та спеціального фондів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

8. Міський голова представляє міську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями  громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також укладає від імені міської громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження  міської ради.

9. Міський голова може зупинити дію рішення Смілянської міської ради в п'ятиденний строк, якщо воно, на його думку, суперечить інтересам Смілянської міської громади, або опротестувати рішення, якщо воно порушує чинне законодавство. Рада зобов'язана в місячний термін розглянути зауваження голови і прийняти нове рішення або залишити в силі своє попереднє рішення, якщо за нього при повторному розгляді проголосує дві третини всіх депутатів ради.

10. Міський голова пропонує раді структуру, кількісний і персональний склад виконавчих органів, здійснює керівництво персоналом і апаратом, організовує і проводить засідання виконавчого комітету, підписує його рішення, а також видає розпорядження в межах своїх повноважень.

11. За екстремальних ситуацій, коли будь-яке питання має бути вирішене негайно, міський голова приймає рішення одноосібно з подальшим поданням для розгляду і схвалення радою та її виконавчим комітетом.

12. Здійснюючи передбачені Законом повноваження, міський голова несе моральну відповідальність за добробут, спокій  і злагоду в громаді, підтримує єдність громади, узгоджуючи інтереси різних соціальних груп та політичних течій.

Стаття 28. Участь міського голови у заходах волевиявлення громадян

1. Міський голова сприяє громадській активності смілян, зокрема, у формах їх безпосередньої участі в міському самоврядуванні.

2. Міський голова не перешкоджає проведенню і може ініціювати збори громадян за місцем проживання.

3. Щорічне звітування перед міською громадою на відкритій зустрічі з громадянами є обов'язком Смілянського міського голови.

4. Смілянський міський голова регулярно веде прийом громадян з особистих та громадських питань і відповідає на письмові звернення згідно із законодавством.

Стаття 29. Відповідальність Смілянського міського голови

1. Обраний міською громадою, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою міста Сміли. У стосунках з міською радою міський голова є відповідальним перед нею.

2. При здійсненні міською владою повноважень державної виконавчої влади міський голова є підконтрольним відповідним державним структурам.

Стаття 30. Дострокове припинення повноважень Смілянського міського голови

1. Повноваження міського голови можуть бути достроково припиненими у випадках:

 • його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 • припинення його громадянства України;
 • порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), що встановлено законодавством;

2. У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, який передбачено законодавством. При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки з організації роботи міської ради здійснює, за рішенням ради, секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради - перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Р О З Д І Л  6 - МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СМІЛІ

Стаття 31. Суб'єкти власності на території міста Сміли

1. Права власника майна і землі в місті Смілі, згідно із законодавством, здійснюють:

 • громадяни - по відношенню до приватної власності;
 • юридичні особи - по відношенню до приватної, державної та іншої форм власності, відповідно до діючого законодавства;
 • держава - по відношенню до загальнодержавної власності, що знаходиться на території міста;
 • міська рада - по відношенню до комунальної власності;
 • об'єднання громадян (релігійні громади, профспілки, інші об'єднання) - по відношенню до  належної їм власності;
 • самоврядні утворення - по відношенню до майна, наданого їм міською радою;
 • Смілянська районна та Черкаська обласна ради - по відношенню до спільної власності територіальних громад.

2. У місті Смілі діють державні, акціонерні, комунальні, приватні підприємства, підприємства з частковою участю різних форм власності, а також спільні підприємства з іноземним капіталом.

3. Суперечки, що виникають між суб'єктами власності, вирішуються шляхом переговорів за взаємною згодою або в судовому порядку.

Стаття 32. Компетенція Смілянської міської ради та її виконавчого комітету з питань відносин власності

1. До компетенції міської ради належить встановлення порядку управління й розпорядження власністю міської громади; порядку використання і охорони об'єктів культурної спадщини, оздоровчих, рекреаційних, водоохоронних зон; визначення орендних ставок на нерухоме майно, порядку його сплати і надання пільг; встановлення адміністративних санкцій за порушення нормативних актів щодо відносин власності.

2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради веде реєстрацію суб'єктів власників нерухомого майна, що знаходиться в межах Сміли; проводить будівництво та ремонт об'єктів комунальної власності, залучення необхідних для цього інвестицій; передає в оренду  земельні ділянки, приміщення, споруди, що знаходяться у власності іншого міста, іншим суб'єктам  господарювання, здійснює інші повноваження власника.

Стаття 33. Комунальна власність міської громади на майно

1. Об'єктами комунальної власності Сміли (міської громади) є майно, що забезпечує діяльність ради і утворюваних нею органів, кошти місцевого бюджету, земля, природні ресурси, частка в майні товариств, житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства, майно закладів освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, науки, соціального обслуговування, торгівлі, побутового обслуговування, майно підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, та будь-яке інше майно, рухомі та нерухомі об'єкти правом власності належать територіальній громаді, а також кошти, отримані від відчуження майна, інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку міста.

2. У комунальній власності перебуває також майно, передане у власність міста іншими суб'єктами права власності.

3. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать Закону. Він може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої Законом, діяльності. Зокрема, передавати його безоплатно або продавати у володіння і користування іншим особам, використовувати для підприємницької діяльності і таке інше...

4. Не підлягають відчуженню (приватизації) пам'ятники історії і культури, які мають важливе соціально-економічне значення.

Стаття 34. Фінансові ресурси міської громади Сміли

1. Фінансові ресурси громади складаються із:

 • коштів загального та спеціального фондів міського бюджету;
 • фінансово-кредитних і страхових ресурсів;
 • інших фінансових ресурсів, переданих громаді згідно з чинним законодавством.

2. Фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста Сміли, є недоторканним надбанням міської громади.

3. Смілянська міська рада може об'єднувати  на договірних засадах частину фінансових ресурсів Сміли з бюджетними ресурсами з метою спільного фінансування затверджених програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Стаття 35.    Бюджетний процес у місті Смілі

1. Бюджетний процес - регламентована діяльність по складанню, розгляду та затвердженню, виконанню і контролю за виконанням міського бюджету.

2. Бюджетний процес у Смілі складається з таких етапів:

 • розробка щорічних показників соціального і економічного розвитку міста із залученням до участі підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;
 • підготовка щорічного плану-прогнозу соціально-економічного та культурного розвитку Сміли;
 • підготовка щорічної бюджетної резолюції (до 30 вересня кожного бюджетного року);
 • публікація у пресі та на інформаційних стендах бюджетної резолюції та плану-прогнозу розвитку міста, обговорення смілянами цих документів;
 • складання бюджету міста на наступний фінансовий рік;
 • розгляд у депутатських комісіях і затвердження на сесії міської ради бюджету і плану розвитку міста;
 • виконання бюджету міста;
 • звіт про виконання бюджету і плану розвитку міста.

3. Бюджетний процес у Смілі регламентується Бюджетним кодексом України.

Стаття 36. Балансування і корекція міського бюджету

1. При розробці бюджету має діяти принцип бездефіцитності бюджету. В залежності від соціально-економічного становища міста і його населення може бути допущений незначний дефіцит, при цьому вказуються засоби скорочення дефіциту протягом фінансового року.

2. В ході виконання бюджету, при появі або поглибленні дефіциту виконавчий орган негайно ставить до відома міську раду, яка вносить до міського бюджету необхідні поправки.

3. Для покриття непередбачених (надзвичайних) асигнувань виконавчий орган, за погодженням з радою та Міністерством фінансів:

1) може отримати кредит у банку;

2) звернутися за допомогою до державного фонду надзвичайних ситуацій або інших вітчизняних фондів;

3) скоротити капітальні та поточні видатки бюджету;

4) випустити муніципальну позику.

4. При перевищенні доходів проти запланованих, додаткові асигнування міською радою можуть бути спрямовані на розширення затверджених програм розвитку:

переведення до резервного фонду;

до фонду соціального захисту;

до бюджету міста наступного року.

Стаття 37. Виконання міського бюджету та контроль за його виконанням

1. Бюджет міста Сміли виконує виконавчий комітет Смілянської міської ради протягом фінансового року. Відповідальність за виконання бюджету несе міський голова.

2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради за результатами роботи за 9 місяців подає міській раді письмовий звіт про постатейне виконання бюджету та інформує населення про направлення коштів на задоволення основних життєвих потреб людей.

Стаття 38. Міський бюджет Сміли

1. Бюджет міста Сміли розробляється і затверджується Смілянською міською радою як план утворення та використання фінансових ресурсів міської громади і є інструментом фінансового забезпечення поточної життєдіяльності міста, подальшого розвитку міського господарства, соціальної та культурної сфери.

2. Бюджет громади складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

3. В доходи міського бюджету зараховуються:

 • доходи, що закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
 • прибутковий податок з громадян;
 • державне мито в частині, що належить міському бюджету;
 • плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчим комітетом міської ради;
 • плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчим комітетом міської ради;
 • плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляється виконавчим комітетом міської ради;
 • адміністративні штрафи, що накладаються виконавчим комітетом міської ради або утвореною ним в установленому порядку адмінкомісією;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємництва у частині, що належить міському бюджету.

4. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (власні доходи):

 • місцеві податки і збори;
 • плата за землю;
 • надходження сум відсотків за користування вільними бюджетними коштами;
 • податок на промисел;
 • надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
 • кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в т.ч. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;
 • надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
 • гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
 • власні надходження бюджетних установ;
 • податок на прибуток підприємств комунальної власності;
 • інші надходження , передбачені законом.

5. Види та ставки місцевих податків і зборів визначає Смілянська міська рада в межах вимог чинного законодавства.

6. Мінімально необхідні витрати бюджету міста встановлюються рішенням міської ради на основі державних нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості.

7. У видатковій частині бюджету окремо визначаються кошти, потрібні для виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень державної виконавчої влади.

8. Міський бюджет включає резервний фонд, який використовується міськвиконкомом, з наступним затвердженням радою.

Стаття 39. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди

визначається законом про Державний бюджет України

1. Спеціальний фонд включається до складу бюджету.

2. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України.

Стаття 40. Земельні відносини в місті Смілі

1. Земельні відносини в місті Смілі базуються на таких принципах:

 • поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;
 • забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади та держави;
 • забезпечення раціонального використання та охорони земель;
 • забезпечення гарантій прав на землю.

Стаття 41. Компетенція Смілянської міської ради з питань земельних відносин

 • До повноважень Смілянської міської ради у галузі земельних відносин на території міста належить:
 • розпорядження землями територіальної громади;
 • передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до Земельного кодексу України;
 • надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;
 • вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;
 • викуп земельних ділянок для суспільних потреб;
 • організація землеустрою;
 • координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
 • здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності;
 • обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
 • підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України;
 • інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
 • внесення пропозицій до обласної ради щодо встановлення і зміни межі міста;
 • вирішення земельних спорів;
 • вирішення інших питань у галузі земельних відносин  відповідно  до закону.

Стаття 42. Компетенція міськвиконкому з питань земельних відносин

1. До повноважень міськвиконкому в галузі земельних відносин належить:

 • розпорядження землями державної власності в межах, визначених Земельним кодексом України;
 • участь у розробці та забезпечення і виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з питань використання та охорони земель;
 • координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель;
 • підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;
 • викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених Земельним кодексом;
 • підготовка висновків щодо зміни межі міста;

Стаття 43. Право  на земельні ділянки та його реалізація

1. Землі, які належать на праві власності територіальній громаді

м. Сміли є комунальною власністю міста.

2.Права на користування земельними ділянками в місті Смілі засвідчується записами державної реєстрації, здійсненими згідно чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Сміли, і підтверджуються документами встановленої форми.

3.Реалізація прав на земельну ділянку в місті Смілі здійснюється згідно законодавства України,  нормативно-правовими актами Смілянської міської ради, рішеннями та розпорядженнями міськвиконкому, земельним кадастром міста, плану земельно-господарського землеустрою міста Сміла.

4.Землекористувачі у Смілі зобов'язані своєчасно вносити земельні податки та інші платежі, встановлені законом.

Стаття 44. Виникнення права користування земельними ділянками

1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.

 • Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності.
 • Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності
 • Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
  • Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:
  • добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
  • вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених Земельним кодексом України;
  • припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
  • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
  • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
  • систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Стаття 45. Земельний кадастр міста Сміли

1.Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Стаття 46. Контроль за використанням та охороною земель міста

1.Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України.

2.Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється на території міста Сміли уповноваженими органами виконавчої влади по земельних ресурсах, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель – спеціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів.

3.Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється міською радою.

4.Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються органами  місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах.

Р О З Д І Л    7 - ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ З ОБЛАСНОЮ РАДОЮ ТА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття 47. Автономність міської ради

1. Смілянська міська рада відповідно до принципів самостійності в межах своїх повноважень, викладених у статті 4 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», планує і здійснює свою діяльність без втручання Черкаської обласної ради, за винятком питань, пов'язаних з управлінням спільною власністю територіальних громад.

2. Обласна рада може надавати в разі потреби методичну допомогу депутатам міської ради та міському голові.

Стаття 48. Відносини місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади.

1. Органи місцевого самоврядування будують взаємовідносини з органами державної влади Черкаської області на принципах співробітництва і самостійності в межах своєї компетенції відповідно до законодавства, прийнятих договорів і узгоджень.

2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування не можуть приймати рішення, які суперечать діяльності державних адміністрацій щодо виконання функцій державної влади, які не делеговані Законом до  виконання місцевим самоврядуванням.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування не зобов'язані брати  участь у виконанні розпоряджень і доручень державних адміністрацій поза сферою повноважень місцевого самоврядування, визначених Законом України.

4. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування і органів державної влади Черкаської області здійснюються шляхом:

 • · укладання між ними договорів і погоджень;
 • · створення координаційних, консультативних, узгоджувальних і інших робочих органів як тимчасових, так і постійно діючих;
 • ·виконання обласних постанов про передачу державних повноважень органам місцевого самоврядування;
 • ·органи місцевого самоврядування від населення міста мають право укладати договори і погодження з органами державної влади в межах своїх повноважень;
 • ·у випадках прийняття обласними органами державної влади постанов та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування, спір вирішується в судовому порядку.

5. Органи і посадові особи місцевого самоврядування всіляко сприяють діям правоохоронних, оборонних, транспортних, інформаційних, природоохоронних служб і відомств в межах своєї території, якщо такі проводяться в інтересах держави і громадян.

Стаття 49. Зв'язки Смілянської міської громади з навколишніми спільнотами та міжнародні зв'язки

1. Смілянська міська громада, органи і посадові особи місцевого самоврядування прагнуть до дружніх, партнерських зв'язків у економічній, соціальній, культурній галузях з громадянами інших територій України та зарубіжних країн.

2. Міський голова за узгодженням з міською радою в порядку, встановленому Статутом міста, має право укладати з органами місцевого самоврядування інших міст договори і погодження.

Р О З Д І Л  8- ЗАХИСТ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА, БЕЗПЕКИ І ПРАВ СМІЛЯН

Стаття 50.  Містобудівна діяльність та її регулювання у місті Смілі

1. Органи міської влади забезпечують утримання міського середовища Сміли у стані, що відповідає архітектурним, екологічним, соціальним вимогам і стандартам міста обласного значення.

2. Формування матеріально-просторових умов життя смілян здійснюється шляхом розробки і реалізації у Смілі містобудівної політики. Її головним засобом є генеральний план міста та деталізуючи його проектні документи, правила забудови.

3. Суб'єктами містобудівної політики поряд з державними структурами є Смілянська міська рада та її виконавчий комітет. Вони створюють необхідні управлінські служби для розробки і впровадження генерального плану міста, всіх узгоджених з ним планів землекористування, нового будівництва та реконструкції існуючої забудови, захисту довкілля, захисту культурно-історичного надбання міста тощо.

4. До відання органів місцевого самоврядування належать:

 • ·затвердження і реалізація генерального плану міста Сміли, середньо - і довгострокових планів і програм розвитку міста і його частин, проектів і схем розвитку транспортної і соціальної інфраструктур та благоустрою міських територій;
 • ·розробка проектів міської смуги та міської смуги та околиці, меж з іншими адміністративними утвореннями навколо Сміли та внесення у відповідний орган державної влади пропозицій про їх затвердження;
 • ·прийняття і корегування Правил забудови міста Сміли, здійснення контролю за їх дотриманням, встановлення порядку притягнення до відповідальності за порушення у сфері містобудування, встановлення штрафів та інших видів адміністративних санкцій в межах відання міста Сміли;
 • ·здійснення контролю на території Сміли за дотриманням законодавства України про містобудування;
 • ·організація і проведення інвентаризації земель, інших об'єктів нерухомості на території Сміли, створення та ведення містобудівного кадастру;
 • ·прийняття рішень про забезпечення смілян земельними ділянками для забезпечення містобудівної діяльності;
 • ·видача в установленому порядку дозволу на будівництво об'єктів нерухомості;
 • ·фінансування розробки і реалізації генерального плану, правил забудови та іншої містобудівної документації, виконання функцій замовника на розробку документації про планування і забудову Сміли та прилеглих територій;
 • ·вирішення спорів в галузі містобудівної діяльності у межах своєї компетенції;
 • ·затвердження положень про органи архітектури та містобудування міста, що знаходяться під його юрисдикцією.
Стаття 51.     Екологічна безпека міського середовища Сміли

1. Органи міської влади забезпечують екологічну безпеку в Смілі, узгоджуючи промисловий розвиток міста з вимогами збереження природної екологічної системи. Це досягається шляхом:

 • ·розробки і прийняття Екологічного паспорта Сміли, який дозволить при розміщенні нових промислових об'єктів вирівняти  забрудненість атмосфери промисловими викидами в різних частинах міста;
 • ·недопущення розміщення в Смілі та навколишній місцевості промислових та інших об'єктів без проходження державної екологічної експертизи;
 • ·за ініціативою громадських організацій одночасно з державною екологічною експертизою може проводитись громадська економічна експертиза соціально значимих об'єктів шляхом створення тимчасових еколого-експертних колективів з фахівців відповідної сфери діяльності;
 • ·контролю за участю Смілянської міської ради, державної екологічної інспекції та громадськості за впровадженням технологій, їх відповідністю вимогам екологічної безпеки в усіх галузях і на підприємствах міста, незалежно від форм власності;
 • ·контролю за ввезенням в місто, а також перевезенням через територію міста залізничним та автомобільним транспортом небезпечних речовин та матеріалів;
 • ·розробки та виконання програми озеленення міста;
 • ·моніторингу за станом міського водосховища, річок Тясмин і Сріблянка, Ірдинського болота;
 • ·впровадження інших заходів захисту природного і міського середовища відповідно до законів України;
 • ·створення відділу з охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 52. Збереження та захист культурно-історичної  спадщини  міста

1. Місто має багату майже півтисячолітню історію. Його громадяни можуть пишатися історичними зв'язками з княжою добою, активною участю в козацькій державі, визвольних повстаннях проти польських поневолювачів, руху Коліївщини, звершеннями трударів заводів і фабрик, героїчним подвигом смілян в роки Великої Вітчизняної війни. Багато земляків-смілян прославили рідне місто, досягнувши вершин слави і всенародного визнання в галузях науки, техніки, мистецтва, літератури.

2. Захист культурно-історичних надбань міста Сміли здійснюється органами міської і державної влади, об'єднаннями громадян і  громадськими організаціями за напрямками:

 • ·збереження традицій української національної культури, пропаганда кращих зразків світової культури, розвиток та широке впровадження сучасного мистецтва в загальноміських культурно-масових заходах, в діяльності міських закладів культури, навчальних закладах і установах позашкільної роботи;
 • ·інвентаризація та складання нових паспортів на пам'ятки історії та культури на території міста, охоронно-зберігаючі заходи, ремонтно-реставраційні роботи;
 • ·визначення і охорона міських вулиць, окремих будинків та місць, пов'язаних з історичним минулим  Сміли;
 • ·активне використання міської символіки (Герб та прапор міста) в рекламі, художньому оформленні інтер'єрів службових приміщень, магазинів, установ, різного роду виробів, довідкової та інформаційної літератури, в засобах масової інформації;
 • ·дотримання в місті мовного режиму відповідно до Конституції України та чинного законодавства, формування культури мовлення і спілкування, пов'язаних із службовою та громадською діяльністю міської громади;
 • ·збереження і всебічний розвиток культур національних меншин, які проживають на території міста.

Стаття 53. Соціальний захист смілян та надання соціальної     допомоги

1. Соціальний захист смілян - комплекс заходів постійного або тимчасового характеру, які здійснюють органи місцевого самоврядування для утримання здоров'я  і належного рівня життя відповідно до встановлених соціальних норм.

2. Муніципальний комплекс соціального захисту  діє поряд з державною системою соціального захисту громадян України.

3. З метою підтримки смілян, обмежені прибутки яких не можуть забезпечити їм належний життєвий рівень, створюється міська система соціальної допомоги, яка передбачає:

 • ·надання грошової допомоги незабезпеченим смілянам ( пенсіонери, інваліди, одинокі матері, багатодітні сім'ї, безпритульні діти тощо);
 • ·житлові субсидії малозабезпеченим сім'ям;
 • ·пільгові тарифи на оплату комунальних послуг та інших витрат ветеранам воєн, інвалідам 1-2 груп по зору;
 • ·безкоштовне харчування школярів з малозабезпечених сімей;
 • ·надання медичної допомоги на дому людям похилого віку, інвалідам;
 • ·створення територіальних центрів, надомного обслуговування малозабезпечених громадян похилого віку;
 • ·надання допомоги по утриманню шкіл-інтернатів, дитячого будинку-інтернату та психоневрологічного інтернату.

4. Система соціальної допомоги смілянам базується на обстеженні стану населення, яке проводиться працівниками територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. За його результатами визначається контингент сімей і громадян, які мають недостатні прибутки і потребують соціальної допомоги.

5. Для надання соціального захисту і соціальної допомоги смілянам створюються спеціальні міські фонди за рахунок надходжень з державного і міського бюджетів, а також позабюджетних коштів, благодійних внесків. Громадські спілки й об'єднання можуть створювати громадські фонди соціальної допомоги для тих категорій населення, інтереси яких вони захищають.

6. Контроль за наданням соціального захисту і соціальної допомоги здійснює Смілянська міська рада.

Стаття 54.     Захист безпеки та особистих прав громадян у місті

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти  правовому забезпеченню охорони прав і свобод людини, громадянина, їх власності, громадського порядку та безпеки від злочинних посягань згідно зі ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Забезпечувати дійову систему контролю за виконанням Законів України, Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів, розпоряджень голови облдержадміністрації, міської комплексної програми боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень. Здійснювати аналітично-інформаційне забезпечення та визначати шляхи вдосконалення практичної діяльності у зміцненні правопорядку та законності. Сприяти діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури. Вносити подання про притягнення посадових осіб, які порушують права громадян. Забезпечувати вимоги законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснювати контроль за станом цієї роботи.

2. У випадках надзвичайних ситуацій вживати необхідні заходи по забезпеченню громадського порядку, життєдіяльності, врятування людей та збереження матеріальних цінностей.

3. Вирішувати питання про проведення масових заходів та забезпечення громадського порядку під час їх проведення.

4. Утворювати та спрямовувати діяльність комісій: адміністративної, по боротьбі зі злочинністю, у справах неповнолітніх, спостережної та інших.

5. У місті Смілі діють конституційно визначені правоохоронні та контролюючі органи державної та судової влади, які забезпечують охорону життя, власності, честі і прав громадян. Вони діють згідно із законодавством України та нормативно-правовими актами своїх відомств.

6. Поряд з державними органами  захист безпеки та особистих прав громадян у місті можуть здійснювати підрозділи муніципальної міліції та добровільних громадських формувань.

7. Рішення про утворення муніципальної міліції, її чисельність та матеріальне забезпечення ухвалюється Смілянською міською радою.

8. Добровільні громадські формування утворюються та діють відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону». Вони можуть створюватися як за місцем роботи, так і за місцем проживання громадян. Громадські формування з охорони громадського порядку та їх статути реєструються згідно з рішенням міськвиконкому.

9. Забезпечується організація роботи та контролюється діяльність добровільних громадських формувань з охорони громадського порядку органами місцевого самоврядування та внутрішніх справ. Спільні дії органів місцевого самоврядування виконавчої влади та добровільних громадських формувань повинні забезпечувати законні права і свободи громадян у місті Смілі.

10. У разі порушення громадянських прав, закріплених Конституцією та законами України, підтверджених цим статутом, кожен громадянин може оскаржити у вищестоящих органах або в суді рішення міської ради, виконавчих органів ради та розпорядження міського голови, вимагати відміни незаконних рішень та відшкодування матеріальних і моральних збитків.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут Смілянської територіальної громади прийнято ХVІІІ сесією міської ради  25 грудня 2001 року.

Статут вступає в силу з дня прийняття.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.         

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

21.05.2024 о 14.30 - засідання комісії з питань ЖКГ;

23.05.2024 о 9.00 - засідання комісії з питань освіти;

23.05.2024 о 10.00 - засідання земельної комісії;

23.05.2024 о 10.00 - засідання бюджетної комісії;

24.05.2024 о 14.30 - засідання комісії з питань самоврядування;

29.05.2025 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога