Закрити

 

 

До уваги пільгових категорій населення !

Повідомляємо, що 25.01.2023 Смілянською міською радою прийнято рішення  № 57-30/VІІІ «Про надання пільг за рахунок бюджету Смілянської міської територіальної громади на абонентну плату за користування телефоном у 2023-2024 роках», пільги з місцевого бюджету на абонентну плату за користування телефоном у 2023-2024 роках будуть надавтися у грошовій готівковій формі.

Право на оформлення пільги  на абонентну за користування телефоном мають наступні категорії громадян:

 • учасник бойових дій – 50%;
 • учасники бойових дій у період Другої світової війни, старші 85 років – 100%;
 • особа з інвалідністю внаслідок війни – 50%;
 • особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни – 100%;
 • учасник війни – 50%;
 • член сім’ї загиблого (померлого) захисника ветеранів війни, Захисників і Захисниць України – 50%;
 • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – 50%;
 • вдови (вдівці)  померлих  (загиблих)  ветеранів  військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції,   ветеранів податкової   міліції,  ветеранів  державної пожежної   охорони,   ветеранів  Державної кримінально-виконавчої служби  України, ветеранів  служби  цивільного захисту, ветеранів
  Державної   служби  спеціального  зв'язку  та захисту  інформації – 50 %;
 • особи віднесені до І, ІІ категорії  аварії на ЧАЕС– 50%;
 • дружина (чоловік) померлого громадянина смерть, якого пов’язана з аварією на ЧАЕС – 50%;
 • особа з інвалідністю під час проходження  військової служби – 50 %;
 • жертви нацистських переслідувань – 50%;
 • багатодітна сім’я – 50%.

         Для оформлення пільги, Пільговики або довірені особи (згідно дорученням), подають до Управління наступні документи:

- заяву;

- оригінал та копію пільгового посвідчення, яке дає право на пільгу;

- оригінал та копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або паспорт у форматі ID–картки);

- витяг з реєстру про місце реєстрації;

- оригінал та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки  платника  податків  (крім  осіб,  які  через   свої   релігійні   переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків  та                                                                                         

офіційно повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті/запис в електронному  безконтактному носії або  в

паспорті проставлено слово «відмова») та за умови відсутності інформації  про такий номер у паспорті в форматі ID–картки;

-  діючі банківські реквізити рахунку - IBAN;

-  розрахункову квитанцію  на  абонентну плату за користування телефоном;

- для осіб, які користуюься пільгами з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, довідка з Пенсійного Фонду України про період права на отримання пільги.

-  інші документи (у разі потреби).

Для оформлення пільг необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради з відповідним пакетом документів за адресою: м. Сміла, вул. Михайла Дорошенка, 4, І поверх каб.     № 9, для уточнення інформації - тел. 2 47 74.

 

До уваги пільгових категорій населення !

       Повідомляємо, що 25.01.2023 Смілянською міською радою прийнято рішення  № 57-29/VІІІ «Про надання пільг окремим категоріям громадян зареєстрованих у м.Сміла на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та послуг зв’язку на 2023-2024 роки» про надання пільг з місцевого бюджету з 01.01.2023  у грошовій готівковій формі.

       Відповідно до вище вказаного рішення право на отримання пільг мають Пільговики (особи з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та сім’ї загиблих учасників бойових дій в Афганістані), які не мають інших пільг відповідно до чинного законодавства України та не користуються за адресою реєстрації житловою субсидією.

       Пільги на житлово-комунальні послуги надаються у розмірі 50 відсотків від фактичного споживання, але у межах норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». Cоціальна норма житла на послугу з управління багатоквартирним будинком та опалення житла - 21 кв.м загальної площі на пільговика. Пільга на абонентну плату за користування телефоном  надається у розмірі 50 відсотків.

       Житлово–комунальні послуги на які надається знижка плати: послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та управління багатоквартирним будинком, водопостачання, водовідведення, плата за абонентське обслуговування за послугами водопостачання та водовідведення, централізоване опалення, електропостачання та електроопалення житла,  вивезення твердих побутових відходів, газопостачання та розподіл на плиту та опалення житла, послуга з постачання витрат теплової енергії в частині витрат теплової енергії  на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення  будинку; послуга на придбання твердого палива у будинках, в яких відсутні інші види опалення житла та послуга абоненетної плати за користування телефоном.

       Пільга надається одноособово та не розповсюджується на членів сім’ї Пільговика.

       Нарахування пільг здійснюється з місяця звернення Пільговика до управління праці та соціального захисту населення (далі – Управління) та надання ним документів необхідних для визначення установчих норм та припиняється з місяця наступного за місяцем в якому втрачено право. Для оформлення пільги, Пільговики або довірені особи (згідно доручення), подають до Управління наступні документи:

- заяву;

- оригінал та копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, для  осіб з  інвалідністю по зору;

- оригінал та копію посвідчення «Мати-героїня»;

- оригінал та копія посвідчення «члена сім’ї  загиблого, померлого ветерана війни»;

- оригінал та копію документа що посвідчує особу (паспорт громадянина України або паспорт у форматі ID–картки), витяг з реєстру про місце реєстрації;

- оригінал та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків  та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті/запис в електронному  безконтактному носії або  в паспорті проставлено слово «відмова») та за умови відсутності інформації  про такий номер у паспорті в форматі ID–картки;

-  діючі банківські реквізити рахунку - IBAN;

- довідку з Пенсійного Фонду України про відсутність пільг з Державного бюджету та житлової субсидії за адресою реєстрації;

-  інформацію про характеристику житла (технічний паспорт);

-  інші документи (у разі потреби).

        Для оформлення пільг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані або довіреним особам (згідно доручення), необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради з відповідним пакетом документів за адресою: м. Сміла, вул. Михайла Дорошенка, 4, І поверх каб. № 9, для уточнення інформації - тел. 2 47 74.


З 1 грудня 2022 року усі функції з адміністрування субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснює Пенсійний фонд України. Тобто,  подавати заяви на їх призначення можна ще й до територіальних органів Фонду.


ВАЖЛИВО

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради повідомляє, що з 01.05.2022 року постачальником природного газу для побутових споживачів визначено ТОВ «ГК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим, всім громадянам, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги необхідно подати до відділу пільгових категорій населення УПСЗН заяву з зазначенням інформації про новий особовий рахунок споживача природного газу від ТОВ «ГК «Нафтогаз України».

Звертаємо увагу, що для тих осіб, які отримують виплати пільг у грошовій безготівковій формі зарахування коштів по послузі газопостачання буде здійснюватися тільки за умови надання вищеозначених особових рахунків.

        Інформацію можна подавати поштою на адресу УПСЗН: м. Сміла, вул. Михайла Дорошенка,4 або особисто каб. № 9.

 

Нарахування пільг за червень 2022 року на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та користуються пільгами у грошовій готівковій формі буде проводитись управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради після отримання інформації від Міністерства соціальної політики про нараховані ними суми пільг.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради не має доступу до інформації щодо термінів у які буде проведено нарахування пільг у грошовій готівковій формі за червень 2022 року.

 

Увага !     Важливо!

Нарахування пільг за червень 2022 року на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та користуються пільгами у грошовій готівковій формі буде проведено органами соціального захисту населення в липні-серпні 2022 року.

 

 

До уваги пільгових категорій населення!

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 №462 «Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану» виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян проводиться на Центральному рівні. Нарахування пільг проводиться у порядку встановленому Постановою КМУ № 215 :

за квітень 2022 року у розмірі - 59% нарахованої пільги у січні 2022 року;

з травня  та наступні місяці неопалювального сезону у розмірі – 29 % нарахованої пільги у січні 2022 року.

 

 

До уваги пільгових категорій населення, яким надаються пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї  пільговика

Повідомляє  про зміну величини доходу  податкової соціальної пільги на 2022 рік

Пільги відповідно до постанови КМУ від 06.08.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»  (багатодітні сім’ї, учасники війни, діти війни, дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорії); дитячі будинки сімейного типу; прийомні сім'ї;сім'я опікуна (піклувальника); опікун дітей померлого громадянина та ін.) надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, розмір якої  на  2022 рік складає – 3470,00 грн.

Визначення права на пільги зійснюється за допомогою подання декларації.

Учасникам війни та дітям війни, які отримують лише пенсію при Смілянському відділі обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області щорічну декларацію подавати не потрібно, пільги продовжуються автоматично  у програмному комплексі ЄДАРП.

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період (бланк декларації додається). 

До членів сім’ї пільговика (на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги) під час надання пільг належать особи,:

 • дружина (чоловік);
 • неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
 • непрацездатні батьки;
 • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані: 

 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності.
 • допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму (2481.00 грн.), встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб

Надання пільг припиняється:

 • якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги — з місяця, в якому виявлено порушення;
 • за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку. 

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика виконується в розрахунку на одну особу. 

Спочатку виконується розрахунок середньомісячного доходу окремо по кожному члену родини (складаються усі доходи та діляться на 6 місяців).

Потім виконується розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика (складаються розраховані середньомісячні доходи кожного члена родини та діляться на кількість членів родини, на яких поширюється пільга).

Порівнюється розрахований середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу з розміром податкової соціальної пільги (станом на 2022 рік – 3470.00 грн.).

Якщо розрахований середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу менше або дорівнює 3470.00грн., пільговик має право на пільги.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик не має права на отримання пільг.

У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

форма Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг          http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36505.html

       

 

 

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Начальник відділу  - Чумак Юлія Вікторівна

                                     тел. (04733) 2-47-74, І поверх, каб. № 8 

 

Головний спеціаліст  – Мироненко Тетяна Михайлівна

                                          тел. (04733) 2-47-74, І поверх, каб. № 8 

 

 

Основні завдання:

формування та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

організація та ведення персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги на базі Єдиного державного автоматизованого реєстру;

організація та проведення нарахування пільг на житлово-комунальні послуги в готівковій та безготівковій формах;

прийом заяв та документів, необхідних для здійснення персоніфікованого обліку пільгових категорій населення;

оформлення відповідної документації для отримання компенсації на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

нарахування щомісячної фінансової допомоги політичним в’язням і репресованим, які перебувають на обліку в ЄДАРП;

перевірка списків на виплату соціальних стипендій студентам вищих навчальних

закладів;

організація роботи щодо забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій

громадян на міських автобусних маршрутах загального користування;

організація роботи щодо надання пільг відповідно до рішень міської ради за рахунок коштів бюджету Смілянської територіальної громади.

До уваги пільгових категорій населення

       Громадяни, які мають право на отримання пільг на тверде паливо та скраплений газ, у тому числі громадяни, які отримують пільги автоматично, без врахування сукупного доходу сім'ї (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих (померл

До уваги користувачів пільг та субсидій

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

Пільги для населення 2019 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ У БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ /Завантажити файл/

ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи сім’ї пільговика і/Завантажити файл/

ЗАЯВА про виплату пільг у грошовій готівковій формі/Завантажити файл/

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

18.06.2024 о 14.30 - засідання  постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства

20.06.2024 о 9.00 засідання  постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації

20.06.2024 о 10.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування

20.06.2024 о 10.00 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності

21.06.2024 о 14.10 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій

26.06.2024 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога